terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door LBC-NVK, 13-12-2007

G-star schendt fundamentele vakbondsrechten en beknot recht op vrije meningsuiting: UPDATE

door:
LBC-NVK

UPDATE 13 december


G-Star trekt zich terug uit FFI: geen nieuwe orders meer in 2008G-Star formuleerde een antwoord nadat ze onze berichtgeving op de website hadden gelezen:

G-Star heeft vorige week besloten de relatie met FFI te beëindigen. In vervolg op het besluit van G-Star om de zakelijke relatie met FFI te stoppen, wil G-Star bij de afwikkeling van deze zaak een verantwoorde exit strategie beogen. In dat kader zijn G-Star en het FFI management inmiddels overeengekomen de productie van de lopende orders te continueren. Dit zal naar verwachting tot midden 2008 doorlopen. Er zullen geen nieuwe orders meer geplaatst worden bij FFI. Verder zal G-Star de verantwoorde strategie in detail gaan bespreken met FFI/JKPL De adviezen van de Schone Kleren Kampagne zullen hierin worden meegenomen.

De Schone Kleren Kampagne (SKK) is blij met deze beslissing, maar vindt wel dat er meer moet gebeuren. Woordvoerster Christa de Bruin: “Met alleen cut and run, zoals wij dat noemen, zijn we niet tevreden. De lopende orders van G-Star worden nog afgewerkt en we vinden dat G-Star die tijd moet gebruiken om FFI duidelijk te maken dat ze een heilloze weg zijn ingeslagen.” G-Star is de belangrijkste afnemer van FFI en het bedrijf komt zeker in de problemen als G-Star geen zaken meer met haar doet.

Als FFI niets doet aan de misstanden, moet G-Star er in elk geval voor zorgen dat de werkgelegenheid van de werknemers behouden blijft, vindt SKK. “Als G-Star naar een andere toeleverancier gaat, zouden de werknemers van FFI daar met voorrang moeten worden aangenomen.”10 december 2007

Op 1 december gelastte het 'magistrate court' in Bangalore (India) de arrestatie van acht Nederlandse medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna.

Het arrestatiebevel houdt verband met het verspreiden van berichten over misstanden bij de productie van jeans in de fabriek van Fibres and Fabrics International Pvt. Ltd. (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL). Het gerechtshof heeft het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd een arrestatiebevel uit te vaardigen en om uitlevering van de Nederlanders te vragen.

G-Star doet beroep op een Indische jeansfabrikant FFI voor de productie van zijn goederen. Uit onderzoek blijkt dat deze jeansfabrikant FFI een loopje neemt met de fundamentele vakbondsrechten en het recht op vrije meningsuiting NIET respecteert. De Indiase jeansfabrikant maakt zich schuldig aan:

 • gedwongen onbetaald overwerk;
 • fysisch en verbaal geweld tav. werknemers;
 • geen recht op vrije meningsuiting of vakbondslidmaatschap: 85 werknemers werden ontslagen in 2006 wegens hun vakbondslidmaatschap….
Aanklacht Schone Kleren Campagne

De Indiase jeansleverancier FFI ging daarbij nog een stap verder en spande een rechtszaak aan tegen de Schone Kleren Campagne. De reden van de rechtszaak was het aanklagen van de mistoestanden en het publiceren van een rapport op hun website …. Ook de internetprovider en een werkgroep rond India werden daartoe gedagvaard.
Deze rechtszaak is uitgedraaid op een internationaal aanhoudingsbevel tegen de Nederlandse collega’s van de Schone Kleren Kampagne. Wij kunnen niet aanvaarden dat de vrije meningsuiting aan banden wordt gelegd en dat fundamentele vakbondsrechten worden geschonden.

Wat verwachten wij van G-star?

G-Star dient te tonen dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt door:

 • Alle toekomstige en geplande orders bij FFI op te schorten.
 • Van FFI te eisen dat alle rechtszaken worden ingetrokken
 • Van FFI te verlangen dat het op basis van goed vertrouwen een dialoog opstart met de vakbonden met als doel de arbeidsverhoudingen te normaliseren en bestaande misstanden op te lossen.
 • Af te zien van 'social audits' bij FFI zolang de vakbonden wegens juridische procedures niet geconsulteerd kunnen worden.
 • Publiekelijk te verklaren dat het recht op vakbondsvrijheid tevens betekent dat individuen, vakbonden en maatschappelijke organisaties vrijelijk informatie over arbeidsomstandigheden kunnen verspreiden.
  Het is belangrijk dat de stappen van G-Star's niet onbedoeld de mensen schaden die juist door maatschappelijk verantwoorde inkoop geholpen zouden moeten worden.
 • Daarom moet G-Star een coherente exit-strategie ontwikkelen waarin opgenomen is dat:
  • De oorspronkelijk voor FFI bedoelde orders in de nabijheid van de fabriek worden geplaatst, waarbij er ook voor gezorgd wordt dat er hierdoor voor de arbeiders van FFI werkgelegenheid ontstaat.
  • G-Star in een publieke verklaring aangeeft dat het opschorten van de orders het directe gevolg is van het handelen van FFI.
Meer lezen?

Download het pamflet dat LBC-NVK verdeelt bij de G-Star-werknemers in België

Website Schone Kleren Kampagne België

Website Schone Kleren Kampagne Nederland


terug LIW in de pers Schone Kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 9 januari 2008