terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op Fondsenwerving.nl, 7-12-2007


Nederlandse actiegroepen hangt internationaal arrestatiebevel boven het hoofdNederlandse actiegroepen die opkomen voor de fabrieksarbeiders in India dreigen gearresteerd te worden op initiatief van een Indiase rechter. Het MVO Platform , een samenwerkingsverband van 36 maatschappelijke organisaties en vakbonden, waaronder FNV, OxfamNovib, Milieudefensie, Amnesty International en Fair Wear Foundation, roept de regering van Nederland op om de arrestaties te beletten.

Op zaterdag 1 december 2007 gaf een Indiase rechter een bevel tot arrestatie van een een tweetal Nederlandse mensenrechtenorganisaties (Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep) en de internetprovider Antenna. De aanklacht tegen de Nederlanders is onder meer wegens smaad doordat zij een rapport hebben uitgebracht dat over de schendingen van mensenrechten bij de Indiase kledingfabrikant Fibres and Fabrics International (FFI).

Het MVO Platform dat zich solidair verklaart met de Nederlandse organisaties vraagt aan de Nederlandse regering feitelijke stappen te zetten om te beletten dat monden van de actiegroepen die de arbeidsrechten verdedigen gesnoerd worden. Daarnaast vragen zij het kledingmerk G-Star die kleding afneemt van FFI hun invloed te benutten zodat de Indiase fabriek de aangespannen rechtzaken tegen de Nederlanders stop te zetten en met de lokale en Nederlandse NGO's in gesprek te gaan om de problemen op te lossen.

Het MVO Platform vindt het onaanvaardbaar dat er een gelegenhaid is gecreëerd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen naar Nederlandse organisaties en dat er voor Indiase organisaties een spreekverbod wordt opgelegd. De Nederlandse regering heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat de rol van maatschappelijke organisaties bij maatschappelijk verantwoord ondernemen essentieel vinden. Het MVO Platvorm vraagt ook aan de Nederlandse regering om de Indiase autoriteiten aan te sturen om geen internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de medewerkers van genoemde organisaties en een dialoog met lokale NGO's in India aan te gaan.

Ook willen zij dat de Nederlandse regering deze kwestie naar voren moeten brengen bij de contacten tussen de Europese Unie en India. Zij vinden dat de Europese Unie de Indiase autoriteiten moet aansporen om internationale arbeidsnormen na te leven en de vrijheid van mening en meningsuiting te garanderen om te voorkomen dat NGO's die opkomen voor mensenrechten en arbeidsrechten spreekverboden krijgen opgelegd en/of in hun bewegingsvrijheid worden beperkt.


terug LIW in de pers Schone Kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 10 december 2007