back/terug
This article is published by LO-TCO Biståndsnämnd, 12-11-2007

by:
Alexandra Iriarte

Indiens regering inblandad i rättskandalIndisk regering har varit med och täckt för företaget Fibre & Fabrics International company (FFI) och dess underleverantör Jeans Knits Pvt. Ltd i Indien, i ett fall gällande allvarliga brott mot fackliga rättigheter.

Det uppdagades redan 2005 av lokala fackliga grupper som stöds av CCC, Clean Clothes Campaign -Rena Kläder kampanjen- samt India Committee of the Netherlands, ICN.

Företaget vände sig då till rätten för att förbjuda all sorts uttalande om brotten. Därefter tog Rena Kläder upp frågan vid OECDs diskussioner om riktlinjer för multinationella företag och menade att FFI och underleverantören inte implementerar några trovärdiga former av CSR-program, Corporate Social Resonsability. Företaget stämde då Rena Kläder, ICN och internettjänstleverantörerna de använde sig av, för cyberbrott, förtal och rasism. Rätten kräver att organisationerna åker till Indien och godtar inte endast advokatrepresentation i landet.

Fallet har nu tagits upp av Indiens handelsministerie med den Nederländska och andra europeiska regeringar samt EU kommissionen då ministeriet anser att publiciteten skadar handelsrelationerna.

Företagets brott mot de fackliga rättigheterna gäller fysisk och verbal aggression, farlig arbetsmiljö, bristande anställningskontrakt och icke-betald övertid. Rapporten baseras på intervjuer med arbetare från olika delar av verksamheten.


back ICN and the media Clean Clothes HOME India Committee of the Netherlands


Landelijke India Werkgroep - November 26, 2007