terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in De Volkskrant, 26-10-2007door:
Olav Velthuis & Carlijne Vos

In India speelt kinderarbeid zich thuis af


Acht vragen overAMSTERDAM - Miljoenen Indiase kinderen moeten werken, vooral thuis, voor hun ouders.

Kinderarbeid veroorzaakt opschudding tijdens het staatsbezoek van de koningin aan India. Activisten spreken er schande van, maar volgens de Indiase overheid is er niets aan de hand.

Wat zijn de cijfers?
Volgens Unicef werken 12,6 miljoen Indiase kinderen werken. Uit ander onderzoek blijkt dat 14 procent van de Indiase kinderen tussen de 5 en 14 jaar werkt, waarbij meisjes licht de overhand hebben. Van kinderarbeid is volgens die onderzoeken sprake als een kind van 5 tot 11 jaar minimaal een uur betaald werk per week verricht of 28 uur huishoudelijk werk. Voor kinderen van 12 tot 14 is dat minimaal 14 uur betaald werk per week verricht of 42 uur huishoudelijk werk.

Volgens de ontwikkelingsorganisaties zijn de aantallen evenwel veel hoger, want uit statistiek blijkt ook dat 87 miljoen Indiase kinderen niet naar school gaan. Het is aannemelijk dat een groot deel van hen werkt. De Landelijke India Werkgroep, die de Tweede Kamer aan de vooravond van het staatsbezoek wees op de problemen met kinderarbeid, gaat uit van 50 tot 60 miljoen werkende kinderen.

Bij wie zijn die kinderen in dienst?
De meerderheid bij hun eigen ouders. Volgens Unicef werkt 3 procent buitenshuis, bijvoorbeeld in mijnen of in de textielsector.

In welke sectoren zijn ze actief?
De meeste kinderarbeid, naar schatting 70 procent, wordt verricht in eigen huis of op het land. Uit een recente studie bleek dat ruim 400 duizend kinderen hele dagen werken op de katoenvelden. Boeren die worden betaald door multinationals zoals Monsanto en Bayer schakelen kinderen in omdat hun opbrengsten te laag zijn om volwassen in te huren.

Is India een uitzondering?
In India werken de meeste kinderen, maar kinderarbeid komt in vrijwel alle arme landen voor. Het percentage is volgens cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) het hoogst in Afrika. Daar werkt een op de vier kinderen.

Wat doet de Indiase overheid?
De overheid staat kinderarbeid tot maximaal 6 uur per dag toe, behalve in gevaarlijke sectoren zoals mijnen en fabrieken. Hier zijn desondanks nog veel kinderen werkzaam. Vorig jaar heeft de overheid verboden dat kinderen huishoudelijk werk verrichten bij derden en in de horeca werken. Maar volgens de vele Indiase organisaties die kinderarbeid aan de kaak stellen doet de overheid te weinig.

De Hoge Raad van India gaf onlangs mensenrechtenorganisaties gelijk in hun aantijging dat 6 uur toegestane arbeid per dag niet samengaat met het voornemen alle kinderen onderwijs te laten genieten. De overheid heeft met die uitspraak vooralsnog weinig gedaan.

Wordt de situatie beter of slechter voor kinderen?
Beter. Volgens ILO-cijfers is het aantal kinderen dat wereldwijd werkt tussen 2000 en 2004 gedaald van 351 naar 317 miljoen. De belangrijkste reden is dat arme gezinnen rijker worden. Volgens schattingen is het afgelopen met de kinderarbeid zodra het inkomen per hoofd van de bevolking boven de 7.000 dollar uitkomt. In India is het probleem dat lang niet alle armen profiteren van de economische voorspoed. De helft van de bevolking zegt niets te merken van de economische voorspoed.

Is kinderarbeid verstandig vanuit een economisch oogpunt?
Uit onderzoek blijkt dat het meer oplevert als kinderen naar school gaan. Eenmaal volwassen zullen zij dan immers meer kunnen verdienen. Zo heeft MV Foundation bijvoorbeeld in sommige deelstaten voor elkaar gekregen dat ouders hun kinderen met het oog op een betere toekomst weer naar school sturen in plaats van aan het werk zetten.

Waarom werken dan toch zoveel kinderen?
Volgens sommige sociale wetenschappers is kinderarbeid hardnekkig vanwege het eigenbelang dat ouders nastreven: de extra opbrengsten van onderwijs komen vooral bij de kinderen terecht, terwijl de ouders alleen maar duurder uit zijn als ze hun kinderen naar school sturen.

Anderen benadrukken dat ouders in ontwikkelingslanden, net als in het Westen, het beste voor hun kinderen willen, maar door diepe armoede gedwongen zijn hun kinderen te laten werken. Sterker: sommige ouders sturen een of enkele kinderen naar school, maar kunnen dat alleen bekostigen door de rest te laten werken. Een streng verbod op kinderarbeid zou er toe kunnen leiden dat nog minder kinderen naar school kunnen.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 26 oktober 2007