terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Eindhovens Dagblad, 9-10-2007


Duurzame natuursteen nog lang geen gemeengoedFeiten over natuursteen:


Ons land verbruikt ongeveer 1 % van de wereldconsumpte aan natuursteen.

Van het Nederlands hardsteenverbruik komt ca. 40 % uit AziŽ.

Volgens de Landelijke India Werkgroep is 90 % van alle Aziatische natuursteen Ďbesmetí met kinderarbeid en verkapte dwangarbeid.

Van de openbare-ruimte-professionals (ambtenaren, ontwerpers, leveranciers e.d.) zegt 61 % geen idee te hebben of gekochte dan wel aan te kopen natuursteen op menswaardige wijze is gewonnen.

Het rijk heeft zichzelf verplicht om in 2010 100 % duurzaam in te kopen. Lokale overheden moeten dan voor 50 % duurzaam inkopen.

Volgend jaar wil de Werkgroep Duurzaam Natuursteen ketens opzetten die over een paar jaar voldoende moeten produceren om in de behoefte aan duurzame natuursteen te voorzien.

Bron: Vakblad Stedelijk Interieur, augustus 2007


terug LIW in de pers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 22 oktober 2007