terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Schoon Genoeg, april 2007
Schoon Genoeg is een halfjaarlijkse uitgave van de Schone Kleren Kampagne

door:
Christa de Bruin

Rechtbank en politie onder een hoedje met management

Monddood in Bangalore


Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, hielden vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties in India een wake om de aandacht te vestigen op de erbarmelijke arbeidsomstandigheden waaronder vrouwen in de kledingindustrie moeten werken. Dit mede naar aanleiding van de dood van Ammu, een kledingarbeidster van de Triangle Apparelsfabriek in Bangalore. Deze 25 jaar jonge vrouw pleegde op 10 februari 2007 zelfmoord omdat zij, zo getuigen collega's, werd lastig gevallen door de productiemanager en toezichthouder van de fabriek.

Bangalore is een belangrijke kledingproducerende stad in het zuidelijke deel van India. Meer dan 500 duizend arbeiders vinden er werk. Het merendeel hiervan zijn arme jonge vrouwen die van het platteland komen. Ondanks de groei in omzet en winst in deze booming industrie zijn de kledingfabrikanten slechte werkgevers. Terwijl de overheid geen gelegenheid onbenut laat om het investeerders naar de zin te maken, wordt er weinig belang gehecht aan de rechten van de werknemers. Kledingarbeiders staan onder continue hoge druk om onrealistisch hoge productienormen te halen als gevolg van strakke deadlines en modetrends ingegeven door buitenlandse afnemers. Werknemers ontvangen hiervoor een loon dat in de regel lager ligt dan het wettelijk vaststelde minimum, en worden gedwongen buitensporig lange werkdagen te maken zonder voor het overwerk (fatsoenlijk) betaald te krijgen. Kledingarbeiders hebben weinig mogelijkheden om voor hun rechten op te komen of problemen op het werk op te lossen. Vakbonden worden tegengewerkt zoals de volgende voorbeelden illustreren.
In juli 2006 diende het management van kledingfabriek Fibre & Fabrics International (FFI) een klacht in bij de rechtbank in Bangalore tegen een aantal lokale arbeiders- en vrouwenorganisaties. Dit gebeurde nadat deze organisaties misstanden bij FFI aan het licht brachten. FFI deed de meldingen af als laster en koos voor de juridische weg in plaats van de dialoog met de betrokken organisaties. De rechter legde de Indiase organisaties een spreekverbod op.Deccan Herald, Thursday March 8, 2007


Door het gerechtelijk verbod wordt het werk van de vakbond GATWU (een partnerorganisatie van de Schone Kleren Kampagne) en de andere organisaties ernstig bemoeilijkt. Het fundamentele recht op organisatie en de vrijheid van meningsuiting zijn in het geding. Arbeidsrechtenorganisaties moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Het tegenwerken van organisaties die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden, is in flagrante tegenspraak met (inter)nationale arbeidsverdragen en de Indiase wetgeving.

Stilzwijgen
'De vakbond heeft altijd opengestaan voor dialoog en onderhandeling over de aanpak van de problemen. Ook nu roepen we FFI op om met ons te praten en te zoeken naar een oplossing,' zegt de heer Jayaram, vice-president van GATWU. De organisaties gaan in hoger beroep.
Kledingfabrikant Fibre & Fabrics International heeft inmiddels ook geprobeerd om organisaties in Nederland het stilzwijgen op te leggen. Op 11 januari 2007 ontvingen de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep een brief van de advocaten van FFI waarin gedreigd wordt met juridische stappen als SKK en LIW hun steun aan GATWU en andere organisaties voortzetten. In een reactie hebben SKK en LIW het management van FFI nogmaals opgeroepen om met behulp van een bemiddelaar in dialoog te treden met de organisaties.
Een ander spreekverbod werd uitgevaardigd rond misstanden in de Texportkledingfabriek in Bangalore. Op 11 december 2006 werd Rukmini geschorst vanwege haar vakbondsactiviteiten. Rukmini is de algemeen secretaris van GATWU en heeft herhaaldelijk het management van Texport Creations Limited - waar zij zelf werkzaam was - aangesproken op overtredingen van arbeidsrechten. Het management diende naast de schorsing een klacht in bij de rechtbank met als gevolg dat GATWU een spreekverbod opgelegd kreeg: het is GATWU niet toegestaan om informatie over de arbeidssituatie in Texport naar buiten te brengen. Het management van Texport was kennelijk op het idee gebracht door het spreekverbod bij FFI.
Triangle Apparels, de fabriek waar kledingarbeidster Ammu tot haar zelfmoord werkte, behoort tot de Gokaldas Export Group, een van de grootste exportfabrikanten in Bangalore met ruim dertigduizend werknemers. Net als Fibre & Fabrics International en Texport staat Golkadas bekend als een moderne fabriek. De drie kledingfabrieken produceren voor bekende merken als G-Star, Mexx, O'Neill, GAP, Armani, Ann Taylor en Puma.

Geloofwaardigheid
Het management claimt gezonde arbeidsverhoudingen op de werkvloer, gecontroleerd door erkende controle-instanties. Bij FFI zijn zelfs vier van de vijf productie-eenheden SA8000 gecertificeerd, een internationale standaard op het gebied van arbeidsrecht. Toch zijn er regelmatig klachten over de arbeidssituatie. De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep plaatsen grote vraagtekens bij de kwaliteit en de geloofwaardigheid van het certificeringproces van de FFI productie-eenheden. Het opgelegde spreekverbod heeft arbeidsrechtenorganisaties monddood gemaakt, het recht op organisatie wordt niet gerespecteerd, en het management stelt zich uitermate intimiderend op tegenover organisaties en hun leden, zowel binnen als buiten de fabriek. In november 2006 hebben SKK en LIW daarom een klacht ingediend bij Social Accountability International (SAI).

Doofpot
Opvallend is de reactie van al deze kledingfabrikanten toen zij geconfronteerd werden met de misstanden in hun fabriek: ontkenning. Naarstig wordt geprobeerd de incidenten in de doofpot te stoppen, eventueel met behulp van de overheid en de politie. Niet voor niets eist een actiecomité bestaande uit vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties in Bangalore (Joint Action Committee for the Rights of Garment Workers) onder andere een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken die hebben geleid tot de tragische dood van Ammu en het vaststellen van de verantwoordelijkheid van het kledingbedrijf.

Afnemers zoals G-Star, GAP en Puma zullen bij toekomstige onderzoeken en audits naar de arbeidssituatie in de fabrieken waar zij produceren, lokale vakbonden en organisaties moeten betrekken. De bedrijven hebben een verantwoordelijkheid in de hele keten en zullen ervoor moeten zorgen dat toeleveranciers voldoen aan de arbeidsnormen zoals de Internationale Arbeidsorganisatie ILO die heeft opgesteld, inclusief het recht op organisatie.
De Schone Kleren Kampagne houdt de ontwikkelingen in Bangalore nauwlettend in de gaten en spreekt de bedrijven regelmatig aan op hun verantwoordelijkheden. G-Star bijvoorbeeld, grootste afnemer van FFI, zal met de andere bedrijven gezamenlijk het FFI-management ervan moeten overtuigen met de lokale organisaties in dialoog te gaan en de klacht bij de rechtbank terug te trekken, zodat het spreekverbod kan worden opgeheven. Zonodig voeren de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep de campagnedruk op om te zorgen dat de nodige stappen worden gezet.


terug LIW in de pers Schone Kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 23 april 2007