Onderstaand artikel is gepubliceerd door Kerknet.be, 13-3-2007


India moet apartheid en geweld tegen kastelozen onmiddellijk aanpakkenBRUSSEL (Kerknet) - De Indiase regering moet onmiddellijk maatregelen nemen om de aanbevelingen uit te voeren van de Antidiscriminatie Commissie van de Verenigde Naties. De commissie concludeert eensgezind dat er sprake is van voortdurend geweld tegen en segregatie van de Dalits, de zogeheten ‘onaanraakbaren’. Dat vindt een aantal internationale mensenrechtenorganisaties, onder meer het International Dalit Solidarity Network (IDSN) waarvan ook het Dalit Netwerk Nederland (DNN) deel uitmaakt. Het Dalit Netwerk Nederland overkoepelt organisaties als CMC Mensen met een Missie, Cordaid, ICCO, Justitia et Pax, Kerkinactie en Landelijke India Werkgroep. Het DNN is van mening dat ook de Nederlandse regering snel moet aandringen op uitvoering van de aanbevelingen.

Op 9 maart publiceerde de VN-Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD), bestaande uit 18 onafhankelijke experts, haar conclusies over en aanbevelingen voor de naleving door India van het internationale verdrag tegen rassendiscriminatie. Kastendiscriminatie valt onder dit verdrag hoewel India dit bestrijdt dit en daaraan veel tijd besteedde tijdens de hoorzitting op 23 en 26 februari jl.

‘Apartheid’ in India
De commissie dringt er bij India op aan om effectieve maatregelen te nemen tegen de segregatie van Dalits op het gebied van onderwijs, huisvesting, toegang tot gebedsruimtes, waterbronnen en andere openbare plekken. Zij wil ook onmiddellijke maatregelen tegen willekeurige arrestaties, martelingen en buitengerechtelijke executies van ‘kastelozen’ en ‘tribalen’, veelvuldig en meestal onbestraft seksueel geweld tegen vrouwen, vrouwenhandel, kinderhuwelijken en gedwongen prostitutie. Daarbij beveelt de VN-Commissie aan al bestaande wetten effectief uit te voeren, bv. de wet om het veelvuldige geweld tegen Dalits in te dammen. Die wet leidt nauwelijks tot veroordelingen terwijl een groot aantal zaken nog bij de rechtbank ligt. Hoewel India pas in 2010 haar volgende rapport moet indienen bij het VN Antidiscriminatie Comité, verzoekt de Commissie India dringend om al over één jaar te rapporteren over vervolging van daders en rehabilitatie van slachtoffers van geweld tegen Dalits, waaronder seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen.

Discriminatie na tsunami
In zijn toespraak tijdens de hoorzittingen op 23 en 26 februari van de Commissie met de Indiase delegatie, geleid door de Indiase procureur-generaal van India, maakte commissierapporteur Sicilianos specifiek melding van het recent door DNN gepubliceerde rapport ‘Making Things Worse’. Dit rapport toont uitvoerig aan dat Dalits in de hulpverlening na de tsunami systematisch zijn gediscrimineerd. De Indiase delegatie meende dat het om ‘geïsoleerde gevallen’ ging die adequaat zijn afgehandeld. De commissie is daarvan niet overtuigd en vraagt om een onderzoek naar alle beweerde gevallen van discriminatie in de hulpverlening en compensatie voor de slachtoffers. Gerard Oonk, coördinator van DNN, aanwezig op de hoorzittingen, zegt daarover: “Het is schokkend om te horen dat de Indiase regering de omvang van de discriminatie na de tsunami ontkent, terwijl het bewijs overweldigend is. Het is typerend voor de wijze waarop India het probleem bagatelliseert.”

terug LIW in de pers Dalits HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 12 oktober 2011