terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: ArkeFly, nummer 8, februari-april 2007
Miljoenen jonge kinderen wereldwijd moeten werken


'Ook als vakantieganger kun je iets doen'In India werken naar schatting zestig miljoen kinderen onder de veertien jaar. Deze kinderen gaan niet naar school en krijgen geen kans om hun toekomst te verbeteren. De Landelijke India Werkgroep trekt zich hun lot aan en werkt mee aan de campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats'. Maar wat kun je als vakantieganger doen?

'Het probleem speelt zich voor een groot deel af rond de kastelozen in India. Dat zijn mensen helemaal aan de onderkant van de sociale ladder. Dalits worden ze genoemd', vertelt Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep. 'Vooral op het platteland heeft de kaste waarin je wordt geboren grote invloed op je leven. De kastelozen zijn niet alleen arm en worden uitgebuit, maar mensen kijken ook op hen neer. Vaak denken Dalits zelf ook dat ze niets aan hun situatie kunnen verbeteren en laten ze hun kinderen daarom werken in plaats van naar school gaan.'
De schattingen van het aantal kinderen van zes tot veertien jaar, dat dagelijks soms wel dertien uur werkt, lopen sterk uiteen. Het officile getal is dertien miljoen, maar volgens Oonk zijn het er veel meer. 'Zestig tot honderd miljoen kinderen gaan niet naar school. Daaruit kun je concluderen dat de meeste kinderen werken. Soms zijn ze jonger dan zes jaar. Er zijn kinderen van vier jaar die batterijen uit elkaar moeten halen of ander ongezond werk doen.'

Misbruik
In India komt zeventig procent van de kinderen in de landbouw terecht. Het accent ligt op jongens, want meisjes werken vaak in de huishouding. 'Meisjes worden ook verhuurd aan andere gezinnen. Bijna elk middenklasse gezin heeft meisjes voor de huishouding. Gelukkig heeft de overheid dit nu verboden, want je bent toch overgeleverd aan de grillen van volwassenen. In die situaties speelt ook veel seksueel misbruik', aldus Oonk.
Heeft hij met eigen ogen gezien hoe kinderen werkten? 'Ja, je ziet veel kinderen in restaurantjes maar ik heb ook jonge kinderen gezien die tapijten knopen, sari's met kraaltjes bestikken en voetballen stikken. Ze zitten vaak in donkere ruimtes en maken lange dagen. Het stof is slecht voor hun longen en ogen en ze krijgen op jonge leeftijd al beroepsziekten. Het is echt slecht werk, ze rollen sigaretjes, waarbij ze de hele dag tabakvezels inademen, werken in de mijnbouw of in een vuurwerkfabriek. Mensen in dat soort beroepen worden vaak niet ouder dan veertig jaar.'
In de grote steden is de prostitutie een probleem. 'Daarbij gaat het om meisjes jonger dan achttien jaar, die worden geronseld in vooral Nepal en in duizenden naar Bombay komen.'

Toerisme
Ook in het toerisme werken kinderen, met name in hotels, eetstalletjes, kleine eethuizen en bij de verkoop van souvenirs. 'We zijn net begonnen om met reisorganisaties zoals TUI Nederland te praten om dit te voorkomen. Het is sinds kort bij wet verboden om kinderen onder de veertien jaar in het toerisme te laten werken. Hopelijk blijft het geen papieren wet. Op basis van de wet zijn wel meer organisaties en ook de overheid actiever geworden. Maar het probleem is nog lang niet opgelost.' Als westerling vraag je je af waarom ouders dit toestaan. Trekken ouders zich niets van het lot van hun eigen kind aan? 'Ik denk niet dat het ouders niet kan schelen. Mensen zijn apetrots als hun kind leert lezen en schrijven. Uit onderzoek blijkt dat negentig procent van de ouders wil dat hun kind naar school gaat, maar zij geloven vaak dat het niet anders kan. Trouwens kinderen willen zelf ook graag naar school als ze de kans krijgen.'

MV Foundation
De Landelijke India Werkgroep werkt in India samen met de organisatie MV Foundation. Deze organisatie heeft gezorgd dat inmiddels 400.000 kinderen naar school gaan. Volgens Oonk is de aanpak succesvol. 'De MV Foundation werkt met duizenden vrijwilligers, vaak jonge kastelozen die namens de MV Foundation dorpsbewoners bezoeken of tot hulponderwijzer zijn opgeleid. De kinderarbeid die je ziet is vaak heel deprimerend, maar dit is n van de organisaties die hoop geven dat het opgelost kan worden. Je merkt dat het begint te veranderen. Bedenk dat honderd jaar geleden in Nederland ook kinderen zo van de lagere school moesten gaan werken. Door alle kinderen samen op school te krijgen kun je ook discriminatie van Dalits verminderen. Onderwijs is niet alleen belangrijk om een baan te vinden, maar ook voor je ontwikkeling als mens en volwaardig burger.'
De campagne 'Stop Kinderarbeid' vraagt Nederland, de EU maar ook bedrijven om deze ontwikkelingen te steunen.Wat kun je doen als vakantieganger?

Koop niets van jonge kinderen!

ArkeFly vliegt ook op India. Straks sta je als vakantieganger met je goed gevulde portemonnee in een arm dorp en word je benaderd door kinderen, die souvenirs of eten verkopen. Wel of niet doen?

Gerard Oonk: 'Niet doen. Hiermee stimuleer je kinderarbeid en zorg je dat kinderen niet naar school gaan. Het is best moeilijk, maar je kunt het echt beter niet doen. Als kinderen wl naar school gaan en er een beetje bij werken, ligt het natuurlijk anders. Maar dat kun je vaak niet weten, dus beter niet doen.'
Wat moet je wl doen? 'Het is natuurlijk goed om de lokale economie te steunen. Koop die souvenirs bij de middenstand en bij volwassen verkopers en ga eten bij eethuisjes waar geen kinderen werken.' Volgens hem is het ook goed om misstanden te signaleren. 'Als je ergens eet en je ziet een jong kind bedienen of ander werk doen, is het goed om daar iets van te zeggen. Spreek de restauranteigenaar er op aan.'

Bedelen
Een ander probleem is bedelen. Dit probleem is zo mogelijk nog schrijnender. 'Er is een hele bedelindustrie ontstaan. Vaak worden bedelaars door koppelbazen ingezet die hen bewust verminken om hen zo beter te kunnen laten bedelen.' Ook hier geldt weer: werk er niet aan mee. Geef zeker geen geld aan bedelende kinderen.


TUI Nederland steunt
TUI Nederland steunt het werk van de Landelijke India Werkgroep en de campagne 'Stop Kinderarbeid - School de beste werkplaats'. TUI Nederland voert al jaren een actief beleid op het gebied van duurzaam toerisme. Onder de noemer 'Buy green, Sell green, Share green & Be green' zet TUI Nederland zich in voor vakanties met respect voor mens, dier en natuur.
Info: www.tuinederland.nl/duurzaamtoerisme.

(foto's: Gerard Oonk, Martine Kruijtbosch, Jolanda van de Grint e.a.)

terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 5 februari 2007