terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Volkskrant, 21-12-2006


Kastelozen stonden niet op de lijst voor hulpverleningZe moesten de lijken ruimen nadat de tsunami de Indiase kust had getroffen. Zonder handschoenen, zonder een enkele veiligheidsmaatregel en met een lege maag. Ook tijdens de wederopbouw na de verwoestende vloedgolf van Tweede Kerstdag 2004 werden de Dalits, de Indiase kastelozen, achtergesteld door de hulpverlening; zij kregen nauwelijks voedselhulp of toegang tot drinkwater.

Dit zegt Dalit Network Netherlands (DNN) in het rapport Making things worse over de achterstelling van de kastelozen in Tamil Nadu, dat volgende week wordt gepresenteerd.
Het kastestelsel zit in deze Indiase deelstaat ingebakken in de samenleving. Kwalijker nog vindt DNN dat ook de hulpverleningsorganisaties meedoen aan deze discriminatie, bijvoorbeeld doordat zij gebruik maken van door de overheid of lokale organisaties verstrekte lijsten van getroffenen, waarop de kastenlozen ontbreken.
De hulpverlening had volgens DNN lessen moeten trekken uit de nasleep van de aardbeving in Gujarat in januari 2001, toen deze discriminatie ook werd onderkend. Maar de meeste hulporganisaties steken volgens DNN de kop in het zand.
In India waren de vissersgemeenschappen het zwaarst getroffen door de tsunami. Het is de kastelozen verboden een vissersboot te bezitten, maar zij mogen wel vissen en ander werk doen voor de vissers. Veel niet-gouvernementele organisaties beschouwden volgens dit rapport echter alleen de 'echte' vissers als slachtoffers, die in aanmerking kwamen voor hulp. Dit op basis van de namenlijsten die de vissersorganisaties hadden opgesteld.
Ook werden bijna 350 dorpen waar voornamelijk kastelozen woonden niet door hulporganisaties bezocht. 'Anderen hebben boten en netten ontvangen, maar wij niet. We hebben onze bronnen van inkomsten verloren, we hebben nauwelijks te eten en geen geld om de lekken in onze hutten te dichten. Het is maar beter dat er een volgende tsunami komt, die ons meeneemt', aldus een kasteloze visser uit Pulicat.
In hun rapport spreken de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties de stelling van DNN tegen dat ngo's meewerken aan de discriminatie van kastelozen. De hulporganisaties zeggen dat ze er juist op letten dat ook de Dalits op de lijsten van getroffenen staan.


terug LIW in de pers Dalits HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 28 december 2006