terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op: Cobouw Online, 7-10-2006

door:
Michiel Maas

Natuursteen nog vaak product van kinderarbeidIn de natuursteenbranche moet meer worden gedaan aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Importeurs, verkopers en opdrachtgevers hebben nog te weinig aandacht voor de wantoestanden in de steengroeven waar het natuursteen wordt gewonnen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Landelijke India Werkgroep (LIW).

De LIW heeft onderzoek laten doen naar de arbeidomstandigheden en de aandacht voor vervuiling op Indiase steengroeven, en de resultaten waren onthutsend. “Op het overgrote merendeel van de steengroeven vindt kinderarbeid plaats, en is sprake van grootschalige milieuvernietiging”, aldus de LIW.
De organisatie heeft, in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu, de Werkgroep Duurzame Natuursteen opgestart, waarin natuursteenbedrijven en brancheorganisaties werken aan een gedragscode voor de natuursteensector. “De branche heeft nog maar kort aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en richt zich tot nu toe voornamelijk op verantwoord ondernemen in Nederland. Wij denken dat er ook gekeken moet worden naar de situatie in de ontwikkelingslanden waar het steen vandaan komt.
De meeste natuursteen wordt in Nederland gebruikt in de bouw (vloeren, aanrechten, gevelplaten) en komt uit India en China. “We hebben nu onderzoek gedaan in India, maar in China neemt de industrie een enorme vlucht. En er wordt niet of nauwelijks gelet op de effecten op de omgeving bij de uitbreiding van de steengroeven”.
Natuursteenbedrijven zijn zich vaak wel bewust van de wantoestanden in die landen, maar voelen zich machteloos om er individueel iets aan te doen, zegt de LIW. “Je zou denken: als je zo’n kind ziet hakken in de brandende zon, dan wil je die steen toch niet meer? Maar de bedrijven weten vaak niet waar ze moeten beginnen.”

Verbeteringen
De LIW pleit niet voor het mijden van producten uit de landen waar wantoestanden plaatsvinden. “Voor mensen in die gebieden is de steenexport een belangrijk middel van bestaan. We willen daarom dat ter plekke verbeteringen worden doorgevoerd, via de importeurs en de lokale mensen.”
Deze aanpak verdient de voorkeur boven het promoten van natuursteen die wel verantwoord wordt gewonnen, bijvoorbeeld met een Max Havelaar-achtig keurmerk. “In Duitsland bestaat al zo’n keurmerk, maar wij zien daar voorlopig weinig heil in. Je creëert dan een nichemarkt, omdat er eigenlijk nog maar weinig verantwoorde alternatieven zijn. Wij willen geleidelijk de hele keten verbeteren: eerst de kinderarbeid eruit, dan de rest”.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 23 oktober 2006