terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op: www.natuurenmilieu.eu, 6-10-2006


Natuursteenwinning treedt mensenrechten en milieu met voetenDe winning van natuursteen zoals marmer, graniet en leisteen gebeurt in ontwikkelingslanden vaak onder slechte omstandigheden. Kinderarbeid, te lage lonen, schuldslavernij en onveilige of ongezonde arbeidsomstandigheden zijn aan de orde van de dag. Ook heeft natuursteenwinning vaak een schadelijke invloed op het milieu: landbouwgrond en bossen veranderen in gapende kraters en de waterhuishouding van het omliggende gebied wordt verstoord.

Stichting Natuur en Milieu en de Landelijke India Werkgroep werken samen om de sociale en milieuproblemen in de natuursteensector op te lossen. Zij hebben onderzoek laten verrichten naar de arbeids- en milieuomstandigheden van de winning en bewerking van natuursteen in India. Na China exporteert dit land het meeste natuursteen.
Het onderzoek ‘From Quarry to Graveyard’ toont aan dat nationale wetgeving en internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieukwaliteit bij de natuursteenwinning in India op grote schaal worden overtreden. Het vermoeden bestaat dat de situatie in andere landen vergelijkbaar is. Hier ligt een belangrijke uitdaging vooral voor de autoriteiten in natuursteen producerende landen.
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in het rapport ‘From Quarry to Graveyard’ dat in september 2006 verscheen.

Natuursteen in Nederland
Nederland is goed voor 1% van de consumptie van natuursteen wereldwijd. De waarde van natuursteenimport uit ontwikkelingslanden is ongeveer € 55 miljoen per jaar. Natuursteen wordt in Nederland gebruikt voor grafstenen en –monumenten, aanrechtbladen, vloertegels, gevelbekleding, drempels en bordessen, vensterbanken, tuinornamenten, kunst en straatbekleding.
Natuur en Milieu vindt dat Nederland actief moet werken aan verbetering van de natuursteenwinning. Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten Nederlandse importeurs, groothandels en steenbewerkende bedrijven hier een rol in spelen. Ook de overheid – een belangrijke gebruiker van natuursteen – heeft een taak, vooral waar het gaat om het formuleren en uitvoeren van een duurzaam inkoopbeleid.
Inmiddels is er een Werkgroep Duurzame Natuursteen opgericht waarin Nederlandse branche-organisaties en natuursteenbedrijven samenwerken met de Landelijke India Werkgroep en Natuur en Milieu. De werkgroep probeert een werkbaar mechanisme te ontwikkelen – zoals een gedragscode of keurmerk – dat zal helpen om de productie van en handel in natuursteen te verduurzamen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘From Quarry to Graveyard’ (pdf, september 2006).

Publicatiedatum: 06-10-2006


terug LIW in de pers Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 23 oktober 2006