terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op: OneWorld.nl, 17-8-2006

bron:
Landelijke India Werkgroep
G-Star's leveranciers dienen klacht in wegens smaad

Rechterlijk verbod snoert Indiase organisaties de mond


Sinds eind vorige maand geldt een spreekverbod voor een aantal Indiase organisaties waar de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) mee samenwerken. Het is de Garment and Textile Workers' Union (GATWU), Women Garment Workers Front (Munnade), Civil Initiative for Peace & Development (CIVIDEP) en de New Trade Union Initiative (NTUI) verboden om de SKK/LIW informatie te geven over de arbeidssituatie in Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL). Beide bedrijven zijn toeleveranciers van o.a. het Nederlandse jeansmerk G-Star.

Op 27 juli 2006 dienden FFI en JKPL een klacht in bij de rechtbank van Bangalore wegens smaad waarop de rechtbank zonder wederhoor heeft besloten om de Indiase organisaties tot in ieder geval het einde van deze maand een verbod tot spreken over de problemen bij FFI/JKPL met organisaties en personen buiten India op te leggen.

De klacht bij de rechtbank bewijst opnieuw dat FFI/JKPL niet serieus van plan zijn om samen met de Indiase organisaties aan een oplossing te werken. Herhaaldelijk hebben FFI/JKPL de dialoog met GATWU en andere lokale Indiase organisaties weten te frustreren. Organisaties het stilzwijgen opleggen brengt natuurlijk geen oplossing van de serieuze problemen in de productie-eenheden van FFI en JKPL.

Desondanks hebben de SKK en de LIW G-Star opnieuw opgeroepen alles in het werk te stellen om te zorgen dat FFI/JKPL en GATWU met elkaar weer in gesprek komen en om te zorgen dat er een verbeterplan wordt opgesteld voor de problemen.

De SKK en de LIW stellen het op prijs dat G-Star veel tijd en moeite in deze zaak stopt. Maar tevens heeft G-Star kosten noch moeite gespaard om de validiteit van de beschuldigingen aan het adres van FFJ/JKPL in twijfel te trekken. G-Star zou beter een voorbeeld kunnen nemen aan grote bekende mode- en sportmerken die allang erkennen dat de slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie een structureel probleem zijn en kijken hoe de problemen het beste aangepakt kunnen worden in plaats van de problemen te ontkennen.

Ook FFI en JKPL negeren de problemen, en in plaats van opvolging te geven aan de bijeenkomst (tevens de enige) met GATWU in juni jl., leggen zij middels de rechtbank GATWU een spreekverbod op. Een eerdere toezegging van de juridisch adviseur om naar de klachten van de arbeiders te luisteren, wordt niet opgevolgd.

Onder (internationale) druk hebben FFI en JKPL een aantal positieve stappen gezet. FFI werknemers hebben bijvoorbeeld aanstellingsbrieven ontvangen. Structurele veranderingen laten echter nog op zich wachten en berichten over intimidatie houden aan.

G-Star bracht halverwege juli een bezoek aan Bangalore (waar de fabrieken zich bevinden in India) maar heeft daar niet met de organsiaties gesproken die proberen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wel heeft G-Star de SKK/LIW gerust willen stellen dat vakbondsvrijheid staat vermeld op de mededelingenborden in de verschillende productie-eenheden van FFI en JKPL. Het is nogal na´ef van G-star om te denken dat recht op organisatie hiermee is gegarandeerd.

In de correspondentie herhaalt G-Star dat zij door de internationale campagne geforceerd is om na te denken over een beŰindiging van de relatie met FFI. De SKK/LIW hebben nooit opgeroepen om de relatie met FFI/JKPL te verbreken. G-Star zal in plaats daarvan samen met FFI/JKPL moeten werken aan een verbetering van de situatie zoals SKK/LIW hebben voorgesteld.

--------------------------------------------------------------------------------

Kom nu in Actie!

Naast G-Star zijn ook andere afnemers van FFI/JKPL als Tommy Hilfiger, Guess en Ann Taylor (Amerikaanse bedrijven) aangesproken op de problemen in de fabrieken. Tot dusver hebben we van deze laatste drie geen reactie ontvangen. Via de website van het Internationaal Secretariaat van de Schone Kleren Kampagne kunnen brieven worden gestuurd naar hen. Momenteel wordt er contact opgenomen met andere bedrijven van wie vermoed wordt dat zij inkopen bij FFI en JKPL.

Steun de FFI werknemers.
Stuur nu een brief aan de betrokken bedrijven! >>

De SKK/LIW willen dat G-Star samen met de andere afnemers van FFI en JKPL er voor zorgt dat:

  • het rechterlijk verbod op spreken voor de Indiase organisaties teniet wordt gedaan
  • FFI en JKPL direct samenwerken met Indiase organisaties inclusief GATWU, NTUI, Munnade en organisaties van het Fact Finding Mission team en opvolging geven aan voorgaande bijeenkomsten
  • FFI en JKPL samen met GATWU, NTUI, Munnade en organisaties van het Fact Finding Mission team een verbeterplan opstellen om de specifieke problemen in de FFI/JKPL productie-eenheden aan te pakken
  • lokale organisaties bij toekomstige onderzoeken en audits naar de arbeidssituatie in FFI/JKPL worden betrokken
  • een klachtenprocedure wordt ontwikkeld en opgezet zodat werknemers anoniem problemen kunnen melden die onderzocht zullen worden
  • voorwaarden worden geschept om te zorgen dat recht op organisatie en collectieve onderhandeling wordt ge´mplementeerd en nageleefd. Een continue dialoog met lokale vakbonden en organisaties vormt hiervoor de basis.


klik hier voor meer nieuws over G-Star


terug LIW in de pers Schone Kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 20 december 2006