terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Volkskrant, 31-7-2006

door:
Simon Knopper

'Intimidatie in jeansfabriek van G-Star houdt aan'AMSTERDAM - De verstandhouding tussen spijkerbroekmerk G-Star en de Schone Kleren Kampagne wordt maar niet beter. Volgens de Schone Kleren Kampagne, een maatschappelijke organisatie die zich richt op de wereldwijde verbetering van de arbeidssituatie in de kleding en sportschoenenindustrie, doet G-Star te weinig aan vermeende misstanden in een fabriek in het Indiase Bangalore. Daar laat onder meer G-star haar spijkerbroeken maken.

De vermeende misstanden kwamen aan het licht toen een Indiase vakbond, de Garment and Textile Workers Union (GATWU), interviews hield met werknemers van de fabriek. Daaruit bleek dat seksuele intimidatie, geweld en onbetaald overwerk aan de orde van de dag zijn in de fabriek.
G-Star zegde tijdens een gesprek met de Schone Kleren Kampagne toe een extern bureau in te schakelen, het Zwitserse inspectie- en verificatiebureau Sociéte Générale de Surveillance (SGS). Dat bureau – volgens G-Star ‘gezaghebbend’ – zou de beschuldigingen moeten onderzoeken.
SGS bracht in Bangalore onaangekondigde bezoeken aan de fabriek en hield interviews met werknemers. Maar volgens de Schone Kleren Kampagne is het bureau niet gespecialiseerd in onderzoek naar sociale verhoudingen binnen een bedrijf.
Voorts meldden ‘contacten’ van de Schone Kleren Kampagne in India, dat het management van de fabriek begin juli een neponderzoek zou hebben gehouden. Daarbij werd de werknemers voorgehouden dat een team langs zou komen waar ze hun klachten over de fabriek konden uiten. Een aantal werknemers heeft dat gedaan, maar na afloop kregen zij te horen dat het onderzoek niet echt was. Het management sprak hen vervolgens bestraffend toe.
Volgens de Schone Kleren Kampagne is het neponderzoek gedaan om werknemers af te schrikken. ‘Door ze bang te maken hoopt de fabriek dat de werknemers tegen SGS hun mond niet open durven te doen.’
G-Star ontkent dat dergelijke praktijken hebben plaatsgevonden. ‘Er is ons niks bekend over een eventueel neponderzoek door de fabriek. Wij konden met betrekking tot deze beschuldiging niet meer dan navraag doen bij het fabrieksmanagement en die hebben de beschuldigingen ontkend. We nemen de beschuldigingen zeer serieus, maar zonder verifieerbare feiten kunnen wij niets doen’, aldus een woordvoerster.
G-Star heeft tegen de nieuwe beschuldigingen over neponderzoeken hetzelfde bezwaar als tegen de beschuldigingen over de vermeende misstanden in de fabrieken: ‘De Schone Kleren Kampagne uit ze anoniem en in algemene termen. Hierdoor kunnen we hen niet helpen en kan ook de fabriek zich niet behoorlijk verweren.’


terug LIW in de pers Schone Kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 31 juli 2006