terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Baarnsche Courant, 28-7-2006

door:
Joke Knoop

Utrechtse studenten op bezoek bij Indiase kinderarbeidersZes studenten die in Utrecht studeren vertrekken deze zomer op initiatief van VN-jongerenvertegenwoordiger Wilco Otte uit Utrecht naar India om de realiteit van kinderarbeid bloot te leggen. Doel van de reis is het vergroten van kennis en bewustwording rond deze problematiek, maar vooral om te onderzoeken welke bijdrage Nederlandse jongeren kunnen leveren aan de strijd tegen kinderarbeid.

Begin augustus vertrekken de 'Jongeren Tegen Kinderarbeid' voor tien dagen naar een van de armste deelstaten van India, Andhra Pradesh. In India werken naar schatting honderd miljoen kinderen tussen de zes en veertien jaar. De Indiase kinderrechten organisatie MV Foundation strijdt voor de uitbanning van kinderarbeid. Zij brengt de jongeren in contact met (voormalige) kindarbeiders, hun ouders, werkgevers en docenten.
Verder worden er 'brugscholen' bezocht waar kinderen die voorheen werkten bijgeschoold worden om vervolgens door te stromen naar regulier dagonderwijs. Ook worden er plekken bezocht waar kinderen nog steeds aan het werk zijn. Het gaat hierbij om onder meer landbouwbedrijven en steengroeven.

Fototentoonstelling
De jongeren die meegaan zijn geselecteerd door de Landelijke India Werkgroep en Hivos, die deze reis organiseren in het kader van de campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste Werkplaats'. De deelnemers, studenten met uiteenlopende achtergronden, zijn zich ervan bewust dat de confrontatie met kinderarbeid niet makkelijk zal zijn. 'We moeten eerst zien en dan geloven. Door naar India te gaan, komt kinderarbeid heel dichtbij', vertelt Wilco Otte. 'Veel jongeren realiseren zich namelijk niet dat kinderarbeid altijd dichtbij is, in kleding, in voedsel, in allerlei producten die hier in Nederland te koop zijn.'
Na terugkomst in Nederland vertellen de jongeren over wat zij in India hebben gezien. Zij hebben al veel creatieve ideeŽn om op verschillende manieren over hun ervaringen te vertellen. Ook de regio Utrecht zal hierbij worden aangedaan. Zo wordt er een fototentoonstelJing ingericht en wil een van de deelnemers een theatervoorstelling ontwikkelen. Alle indrukken, verhalen, tekeningen en foto's worden gepresenteerd tijdens een landelijk evenement op woensdag 20 september in Elf in Amsterdam.

'Jongeren tegen Kinderarbeid' is een initiatief van Hivos en de Landelijke India Werkgroep. De jongerenreis wordt georganiseerd vanuit 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats', een gezamenlijke campagne van Hivos, LIW, FNV Mondiaal en de AOb.

http://www.jongerentegenkinderarbeid.nl


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 11 augustus 2006