terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Maatschappelijk jaarverslag 2005 (Ministerie van Economische Zaken), juni 2006


Duurzaamheid kan niet op een koopje


"EZ laat met de MVO-toets voor financiŽle steun bij Nederlandse investeringen in het buitenland zien hoe het moet. Maar bij ernstige schending van arbeids- en milieunormen zou EZ bedrijven ook echt aansprakelijk moeten stellen."

Gerard Oonk is directeur van de Landelijke India Werkgroep en woordvoerder van het MVO Platform. Niet te verwarren met MVO Nederland, het initiatief van EZ. Maar die kennisinstelling richt zich in de ogen van Gerard Oonk te weinig op het internationale zakendoen.

"De echte problemen liggen bij de ketenverantwoordelijkheid voor productie in het buitenland. Daar kom je niet weg met voorbeelden van maatschappelijke betrokkenheid. Heel goed dat er nu toolkits voor MVO in India en andere landen komen. Maar een toolkit met alleen snelle en gemakkelijke oplossingen zou zijn doel voorbijschieten. Je moet proeftuinen ontwikkelen en oplossingen in de praktijk uitproberen. Dat kost meer tijd maar levert ook meer op. Zie de Fair Wear Foundation."

Oonk pleit voor versterking van internationale MVO-normen. De VN normen zouden uiteindelijk bindend moeten zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar EZ kan nu al de uitvoering van de OESO Richtlijnen versterken door een actiever nationaal contactpunt voor die Richtlijnen. Bijvoorbeeld door meer eigen onderzoek en een sterkere onafhankelijke ombudsfunctie.

"De uitdaging voor EZ is om MVO te integreren in zijn beleid - nu is het te vaak iets wat er later bij wordt gehaald. EZ staat nu zeker meer open voor initiatieven en voorstellen van buiten de eigen organisatie dan een aantal jaren geleden. Hun Transparantiebenchmark is een goed initiatief. Maar transparantie moet eraan bijdragen dat bedrijven in het buitenland internationale mensenrechten- en milieunormen in de praktijk brengen."


terug LIW in de pers Maatschappelijk verantwoord ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 29 juni 2006