terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Hivos Magazine, juni 2006


Campagne 'Stop Kinderarbeid' gaat onvermoeibaar doorHivos blijft zich ervoor inzetten dat tegen 2016 alle vormen van kinderarbeid zijn uitgebannen. Met de nadruk op alle vormen. De partners van de campagne - FNV, de Algemene Onderwijsbond en de Landelijke India Werkgroep - stuurden eind mei een brief naar ministers De Geus van Sociale Zaken en Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking. Daarin leverde de groep ferme kritiek op een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie. Dat rapport spreekt alleen van uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid. Een te beperkt aandachtsgebied, aldus de organisaties. Om extra aandacht op die boodschap te vestigen organiseert Hivos met de LIW een 10-daagse jongerenreis naar India. Zeven jongeren gaan in augustus in gesprek met voormalige kinderarbeiders, hun ouders, hun onderwijzers en werkgevers die kinderen in dienst hebben. Op 20 september presenteren de reizigers hun bevindingen op een publieksevenement in Nederland.

Kijk voor meer informatie op: www.schooldebestewerkplaats.nl en www.jongerentegenkinderarbeid.nl.

terug LIW in de pers Kinderarbeid en Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 20 juni 2006