terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door: De Volkskrant, 17-5-2006

door:
Deedee Derksen
"Kinderen werken stiekem aan tapijten"

Interview:
Campagnes tegen kinderarbeid beginnen succes op te leveren;
een boycot kan averechts uitpakkenHet aantal kinderen dat arbeid verricht is de afgelopen jaren wereldwijd gedaald. Een optimistisch gesprek: ‘Steeds meer ouders realiseren zich dat onderwijs belangrijk is voor hun kind.’


Shantha Sinha tijdens de conferentie "Kinderarbeid, een NoodZakelijk Kwaad?" t.g.v. het 25-jarig bestaan van de LIW (foto: H. Maas)
Kinderarbeid, kun je daar een optimistisch gesprek over voeren? Wel met Shanta Sinha (56), die in India al jarenlang strijdt tegen de uitbuiting van kinderen in haar land. Tussen de 60 en 115 miljoen kinderen van 6 tot 14 jaar verrichten er arbeid.
Niet alleen is de vriendelijk glimlachende dame in bruine sari positief ingesteld, ook is er echte vooruitgang te melden. Begin mei kwam een rapport over kinderarbeid uit van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waarin staat dat het aantal werkende kinderen onder de 17 jaar tussen 2000 en 2004 wereldwijd met 11 procent is gedaald, naar 218 miljoen.

Hoe komt dat?
‘De vraag naar onderwijs. De nieuwe generatie ouders realiseert zich dat onderwijs belangrijk is voor hun kind. Dat is wereldwijd het geval. De grootste daling van kinderarbeid is te zien in Latijns-Amerika. Daar zouden we graag van leren. Maar ook in India gaat het beter. De overheid heeft flink campagne gevoerd voor onderwijs, onder meer op televisie. Dat heeft geholpen.’

Kunnen westerlingen weer zonder schuldgevoel Nikes dragen?
‘In bijna alle kleding die je draagt en in de rijst en het fruit dat je eet, zit nog steeds kinderarbeid. Maar een boycot kan averechts werken als die niet wordt ondersteund door lokale initiatieven. In India werken kinderen nu stiekem vanuit huis aan tapijten, vanwege de internationale druk.’

Wat kunnen westerlingen dan doen tegen kinderarbeid in India?
‘Organisaties steunen die zich inzetten voor de strijd tegen kinderarbeid. Hivos, Oxfam, Novib.’

En Unicef?
‘Unicef geeft de halfslachtige boodschap dat kinderen naar school kunnen en ook kunnen werken.’
Kinderen moeten helemaal niet werken, is het standpunt van MV Foundation, de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen kinderarbeid in de Indiase provincie Andhra Pradesh. Sinha noemt zichzelf de secretaris, want directeur vindt ze zo hiërarchisch klinken. De organisatie claimt 320 duizend kinderen van werk naar volledig onderwijs te hebben geholpen. ‘Wij sluiten geen compromis tussen onderwijs en werk. Kinderen moeten gewoon niet werken.’

Hoeveel Indiase gezinnen raken aan de bedelstaf door jullie boodschap?
‘In India zijn 250 miljoen gezinnen die onder de armoedegrens leven, en veel van hen zijn analfabeet. Zij zijn arm juist doordat hun kinderen werken.’

Waar ligt de grens tussen meehelpen in het huishouden en kinderarbeid?
‘Het kind moet in staat zijn om normaal naar school te kunnen gaan.’


terug LIW in de pers Kinderarbeid en Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 22 mei 2006