terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op: OneWorld.nl, 21-4-2006

bron:
OneWorld
Natuursteensector wil situatie Indiase steengroeven verbeteren


Nederlandse natuursteenbedrijven onderzoeken op aandrang van maatschappelijke organisaties hoe ze de omstandigheden in de steenproductie in ontwikkelingslanden kunnen verbeteren. Volgens de organisaties is het werk daar gevaarlijk, ongezond en slecht betaald.

In 2004 was de gemeente Kampen van plan om een deel van de binnenstad te bestraten met Indiase grès, een bepaalde zandsteen uit de deelstaat Rajasthan. De gemeente vroeg de Landelijke India Werkgroep (LIW) om mee te denken hoe dit project op een maatschappelijk verantwoorde manier kon worden uitgevoerd.

De Landelijke India Werkgroep liet een onderzoek uitvoeren naar de arbeidsomstandigheden in een groeve in Rajasthan en zocht contact met brancheorganisaties en importeurs in de Nederlandse natuursteensector. Daaruit ontstond de werkgroep 'duurzame natuursteen' die donderdag voor de derde keer bijeenkwam.

Schulden

Volgens het onderzoek zouden de arbeidsomstandigheden in de zandsteengroeve bij het dorp Budhpura mensonwaardig zijn. Daarnaast onttrekt de steenwinning grond aan het landbouwareaal.

In het district Bundi, waarin Budhpura ligt, werken volgens de LIW naar schatting 100.000 mensen in steengroeven, onder wie 15.000 tot 20.000 kinderen. Veel arbeiders werken zonder contract. Vaak is sprake van 'gebonden' arbeid; mensen hebben schulden bij een werkgever voor bijvoorbeeld medische kosten en komen nooit meer van die schuld af. De werkers in de steengroeve verdienen 1 tot 3 dollar per dag.

Textielsector

In de werkgroep 'duurzame natuursteen' onderzoeken de betrokkenen hoe ze de situatie van de Indiase arbeiders kunnen verbeteren. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waaronder de LIW en de stichting Natuur en Milieu, de brancheorganisaties Vereniging van Nederlandse Natuursteen Importeurs (VNNI) en Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) en Michel Oprey en Beisterveld Natuursteen, een van de grootste Nederlandse importeurs.
De werkgroep kijkt wat importeurs en verwerkers kunnen doen om misstanden tegen te gaan. Succesvolle initiatieven in de textielsector dienen mogelijk als houvast.

'Wij kopen zelf geen blokken in de steengroeve. Dat maakt het moeilijk om invloed uit te oefenen', zegt Marco Schönhage van Michel Oprey en Beisterveld Natuursteen in een interview met OneWorld. Schönhage, die betrokken was bij het project in Kampen, vindt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij bedrijven moet worden gelegd. 'Gemeenten zijn onduidelijk in hun aanbestedingsbeleid. Vaak is het enige criterium de laagste prijs. Ga ervan uit dat importeurs dan niet aan die producent gaan vragen hoe die kei tot stand is gekomen.'

Lees hier het interview met Marco Schönhage van importeur Michel Oprey en Beisterveld Natuursteen.


terug LIW in de pers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 26 april 2006