terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: CREM Nieuws, najaar/winter 2005

MVO toolkits voor India en IndonesiŽ


In 2004 heeft CREM in opdracht van de Landelijke India Werkgroep onderzoek gedaan naar MVO ervaringen en activiteiten van Nederlandse bedrijven die zaken doen met India. Eťn van de aanbevelingen uit dat project was om voor het Nederlandse bedrijfsleven een praktische MVO tool kit te ontwikkelen met onder andere India specifieke MVO issues, best practices, worst cases, overzichten van wet- en regelgeving en adressenlijsten. In een aparte analyse in opdracht van Novib is daarna ook aangetoond dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan een dergelijk praktisch instrument. Deze aanbeveling heeft er onder andere toe geleid dat MVO Nederland de opdracht heeft gekregen om MVO tool kits te ontwikkelen voor China, BraziliŽ, Zuid-Afrika, Rusland, IndonesiŽ en India. Met name de Economische Voorlichtingsdienst zal deze tool kits actief onder het Nederlandse bedrijfsleven gaan promoten. De ontwikkeling van de tool kits voor IndonesiŽ en India is uitbesteed aan CREM. In vergelijking met de andere tool kits zal het instrument voor India verder worden uitgewerkt, onder andere ook door input vanuit India zelf. Deze India tool kit moet model gaan staan voor de andere tool kits opdat de EVD zelf deze andere kits dezelfde diepgang kan gaan geven. Dit project wordt gefinancieerd door Novib en de ministeries van EZ, LNV, SZW en VROM.
terug LIW in de pers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 14 augustus 2007