terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Omarmen, december 2005

(Omarmen is een kwartaaluitgave van Stichting Red een Kind)      

Ontwikkelingsland én supermacht

Beeld van India mag kantelen, hulp blijft broodnodig


In een sloppenwijk in Calcutta scharrelen uitgeteerde kinderen rond tussen verslaafde en melaatse volwassenen. Het land waar dit beeld zich voordoet, is ook een grootmacht in wording. India toont twee gezichten: een rijke bovenlaag en een arme massa. Hoe verhouden die zich met elkaar?

Volgens de media gaat het goed met India. De Indiase regering wil geen ontwikkelingsland meer zijn en laat als aanstormende supermacht haar gewicht gelden. Westerse handelsmissies bezoeken het land. Een maand geleden was minister Brinkhorst in India. Hij vergeleek het land met een olifant die steeds harder gaat hollen. Het is het ene beeld van India. Het andere beeld wordt zichtbaar in bijvoorbeeld Calcutta. De helft van de bevolking woont in sloppenwijken. Wat daar opvalt zijn vuil water en gebrekkige riolering. Ziekten als tuberculose eisen hun tol. Dokters komen hier niet. Tenzij met een missie, zoals Ranjit Chatterjee, die een dagcentrum voor kanslozen runt. Red een Kind steunt hem, evenals Sishu Manjil. Deze organisatie heeft een voedselprogramma voor de allerarmsten en twee kinderzorgcentra voor kinderen die de Indiase bovenlaag niet ziet staan.

Wervelend en berucht
Een toeriste beschrijft op haar site hoe wervelend en boeiend Calcutta is. Eén zin verraadt een andere wereld. “We zitten gelukkig in een buurt waar je weinig merkt van erbarmelijke misstanden waarom Calcutta berucht schijnt te zijn. Lijken op straat blijven ons bespaard.” Toch kun je nooit ver lopen of je wordt ermee geconfronteerd...
In kranten lezen we over de Indiase economie die jaarlijks groeit met acht procent. Over de veelbelovende computerindustrie en financiële dienstensector. Ook medisch is het land al ver. Patiënten uit Amerika en Midden-Oosten komen naar India voor goede en niet te dure operaties.
Tegelijkertijd moeten honderden miljoenen Indiërs het stellen zonder medische hulp, omdat ze het geld ervoor missen. Het verschil tussen arm en rijk in India neemt schrikbarend toe. Het contrast wordt schriller tussen een rijke bovenlaag en een groep van 600 miljoen paupers, vaak arme dagloners met hun gezinnen. Een direct gevolg van onderbetaling van deze dagloners is kinderarbeid, waarmee de volgende generatie armen alweer is bepaald.

Nieuw probleem
“Naast het klassieke probleem van ongelijkheid op basis van het kastensysteem is er een probleem bijgekomen", zegt directeur Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep. “Dit probleem: de rijken en de groeiende middenklasse zijn niet zomaar bereid hun toegenomen welvaart met de armen te delen." Oonk noemt het beeld van India in korte tijd 180 graden gekanteld. “Eerst heette de nood onoplosbaar, nu hoeft er geen nood meer gelenigd te worden. Terwijl er nog net zoveel nood is!" Het kastenstelsel houdt zijn invloed op de Indiase maatschappij, verwacht Oonk. Miljoenen Dalits (kastelozen) worden feitelijk achtergesteld. Op het platteland, waar 70% van de bevolking woont, blijven oude misstanden bestaan. De grote stad krijgt nieuwe problemen door de toestroom van nog meer armen naar de sloppenwijken. Sociaal egoïsme typeert de nieuwe middenklasse, die niet bereid is haar verworven welvaart met zwakkeren en uitgebuiten te delen. Dat verschijnsel is niet vreemd, maar ook te zien in ‘oude’ rijke landen.
India is geen ‘hopeloos hongerland‘ meer, zoals in de jaren zestig en zeventig werd gezegd. De afgelopen tientallen jaren is met hulp van onder andere Nederlandse organisaties veel verbeterd. Maar het optimistische beeld van India shining (Bhârat uday), dat liberale Indiërs nu gebruiken, is wensdenken van een minderheid die het goed heeft en de ogen sluit voor de grote ellende van de meerderheid van de bevolking.
De situatie is paradoxaal. Wie India goed bekijkt, ziet een dubbel gezicht. India is een land van scherpe sociale en economische tegenstellingen. Een land waar hulp broodnodig blijft, voor armen en verschoppelingen.


Voor de volledige weergave van dit nummer van magazine Omarmen (nr.2, dec. 2005), zie:
http://www.redeenkind.nl/getfile.php?/omarmen_nr2.pdf.
terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 14 augustus 2007