terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Het Financieele Dagblad, 4-8-2005

door:
Marleen Janssen Groesbeek
ABN Amro roept Indiase klant op matje


AMSTERDAM - ABN Amro heeft onlangs een van zijn klanten, het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta, aangesproken op zijn slechte gedrag. Maar of het initiatief iets uit zal halen is nog onduidelijk.

De Vedanta Resources Group maakt zich schuldig aan ernstige milieudelicten, schending van de mensenrechten en corruptie. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar al twee veroordelingen van het Indiase gerechtshof gekregen, voor het dumpen van giftig afval en voor de gevolgen van de bauxietwinning op de inheemse bevolking.
Een woordvoerder van ABN Amro wil niet in detail ingaan op de manier waarop de bank Vedanta heeft aangesproken, maar bevestigt dat er contact is geweest met Vedanta. 'Het in dialoog treden met onze klanten als wij dit soort informatie krijgen, hoort bij ons beleid.'
Maar het was niet ABN Amro zelf die de problemen signaleerde. De bank is op het spoor gezet door de Landelijke India Werkgroep. Die stuurde ABN Amro eind januari een brandbrief over de situatie, waarop de bank zich geroepen voelde actie te ondernemen. De vraag is of de lokale vertegenwoordigers van de bank in India niet eerder aan de bel hadden moeten trekken bij het hoofdkantoor in Amsterdam. De Indiase media hebben veel aandacht besteed aan de misstanden bij het Brits-Indiase Vedanta.
ABN Amro is niet alleen een grote kredietverlener van het mijnbouwconcern. De bank was ook betrokken bij de beursgang in Londen en de uitgifte van een obligatielening ter waarde van $ 500 mln.
Uit de brief die ABN Amro aan de Landelijke India Werkgroep heeft gestuurd, blijkt dat verschillende bankvertegenwoordigers contact hebben gehad met het management van Vedanta en dat de bezorgdheden over de misstanden per brief zijn overgebracht. Naar aanleiding van die brief zijn er 'een-op-een'-bijeenkomsten geweest.
ABN Amro schrijft tevens dat het management van Vedanta open en zonder tegenstand de aangekaarte problemen wilde bespreken, maar geeft geen informatie over de afspraken die hij heeft gemaakt met Vedanta. Gezien de ernst van de delicten loopt de bank naast financiële en ook reputatierisico's.
Uit het rapport 'Ravages through India', dat gisteren ook op de algemene vergadering van Vedanta in Londen werd gepresenteerd, blijkt dat de bedrijfscultuur nogal te wensen overlaat, mede onder invloed van grootaandeelhouder Sterlite Industries. Sterlite Industries haalde de Lex-column van de Britse Financial Times vanwege zijn 'gecompliceerde structuur' en een 'bewogen' historie van goed bestuur. In het rapport wordt verslag gedaan van handel met voorkennis, onderhandse afspraken met Indiase politici en het negeren van wettelijke procedures.
Uit datzelfde rapport blijkt dat Vedanta en zijn dochterondernemingen betrokken zijn bij illegale en soms gewelddadige ontruimingen van huizen en zelfs hele dorpen. Ook worden lokale bestuurders onder druk gezet om niet op te komen voor hun eigen bevolking. Daarnaast zijn er berichten van het bouwen van fabrieken en mijnen zonder toestemming van de juiste overheidsinstanties.
De auteurs van het rapport hebben ook een aantal bauxietmijnen van Vedanta bezocht en zij constateren dat het niet zo nauw wordt genomen met de arbeidsomstandigheden. Contractarbeiders krijgen € 1 euro per dag. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen en er is geen medische voorziening. Volgens een vakbondsbestuurder zijn er het afgelopen jaar acht arbeiders door een bedrijfsongeval gedood.
Het Britse verslag roept de vraag op waarom ABN Amro überhaupt in zee is gegaan met Vedanta en de grootaandeelhouder Sterlite Industries. De bank kent een eigen code voor metaal- en mijnbouwbedrijven, de zogenoemde 'metals and mining policy', die geldt voor alle mijnbouwklanten. Als ABN Amro uitgaat van de zogenoemde 'best practice'-methode - er wordt gekeken naar het gemiddelde van de sector en er wordt vervolgens belegd of krediet gegeven aan bedrijven die boven het gemiddelde liggen - dan had de bank vanaf het begin de door hemzelf voorgeschreven verplichting van dialoog moeten aangaan. Vedanta zit op basis van openbare informatie al onder het gemiddelde.
ABN Amro kan op deze vragen geen antwoord geven omdat ze vallen binnen de afspraken over geheimhouding tussen klanten bank. De enige verklaring voor de betrokkenheid van ABN Amro is dat de bank de afweging heeft gemaakt om zich actief te bemoeien met Vedanta om zo verbeteringen tot stand te brengen. ABN Amro schrijft in de brief aan de Landelijke India Werkgroep: 'Als een klant bereidheid toont zijn gedrag te verbeteren, dan zullen wij deze verbeteringen ondersteunen. Als die bereidheid er niet is, dan zullen we streven naar beëindiging van de relatie.'


terug LIW in de pers Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 4 augustus 2005