terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Justitia et Pax, juni 2005

Nieuwsbrief van de Commissie Justitia et Pax Nederland

Discriminatie kastenlozen in India bestrijden

Ongeveer 260 miljoen mensen, waar onder minstens 160 miljoen in India, worden gediscrimineerd, achtergesteld en vernederd op basis van hun afkomst. Een grote meerderheid binnen deze groep behoort tot de Dalits (kastenlozen). Kastendiscriminatie komt ook in landen als Nepal, Pakistan, Japan en enkele Afrikaanse landen voor. Justitia et Pax neemt deel aan het Dalit Netwerk Nederland (DNN), dat bestaat uit zes ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties. Het DNN wil mensen in Nederland meer informatie geven en bewust maken van een van 's werelds meest genegeerde mensenrechtendrama's.

Foto- en essayboek - Bestel gratis
Het DNN vroeg twee documentairemakers om een foto- en essayboek samen te stellen met de titel: 'Leven als Dalit - Kastenlozen in hedendaags India'. Het tweetalige essay in het boek beschrijft de levensomstandigheden van Dalits in India en wordt ondersteund met meer dan zestig foto's over het leven van Dalits. U kunt dit boek gratis bestellen. Wij vragen U alleen de portokosten (euro 5,-) over te maken op Postbankrekening 3169091 t.n.v. Justitia et Pax, Den Haag o.v.v. Leven als Dalit.

Fototentoonstelling
Op basis van dit fotoboek is ook een fototentoonstelling 'Leven als Dalit' gemaakt. U kunt deze tentoonstelling dit jaar bezoeken op verschillende plaatsen in Nederland. Op de websites van Justitia et Pax en van de Landelijke India Werkgroep staat binnenkort een overzicht van de plaatsen waar de tentoonstelling te bezichtigen is (www.justitiaetpax.nl of www.indianet.nl).

Boomerangkaarten - teken de petitie!
Wij vragen u bovendien om de campagne tegen kastendiscriminatie te ondersteunen door het versturen van een Boomerangkaart. Op deze kaart is een petitie afgedrukt die de Nederlandse regering en de EU vraagt bestrijding van kastendiscriminatie tot een speerpunt van hun politieke, economische en ontwikkelingsrelaties te maken. U treft een exemplaar van deze kaart aan bij deze nieuwsbrief.


terug LIW in de pers Dalits HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 12 juli 2005