terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op: OneWorld, 13-1-2005      
OneWorld.nl      

Indiase kastelozen gediscrimineerd bij hulpverlening na tsunami


Sinds het najaar van 2004 loopt een campagne voor steun aan de Dalits.
Indiase kastelozen, die slachtoffer zijn van de tsunami, worden ernstig gediscrimineerd bij de hulpverlening. In enkele gevallen zijn ze uit opvangkampen verjaagd of is hen voedsel en drinkwater ontzegd. Ook de Indiase overheid maakt zich schuldig aan discriminatie, stelt het Dalit Netwerk Nederland (DNN).


In de kustgebieden van de deelstaten Tamil Nadu, Kerala en Andhra Pradesh leven vele Dalits, ook wel kastelozen of onaanraakbaren genoemd. Ze wonen vlak naast de vissersdorpen en hebben als gevolg van de tsunami vele familieleden, hun huis en al hun middelen van bestaan verloren.

Aparte opvangkampen

Volgens het Dalit Netwerk Nederland gaat de meeste hulp echter aan hun neus voorbij. Volgens DNN melden Indiase media en lokale organisaties dat Dalits in de getroffen gebieden uit opvangkampen zijn verjaagd door leden van de vissersgemeenschap die van een hogere kaste zijn. In het district Tarangambadi in de deelstaat Tamil Nadu, zitten 513 Dalits uit vrees voor discriminatie in aparte opvangkampen. ‘Normaal’ mogen ze namelijk geen gebruik maken van bijvoorbeeld drinkwater, wegen en kerkhoven die hogere kasten gebruiken. In de zwaar getroffen havenstad Nagapattinam bleven de drinkwatertanks van Unicef buiten bereik van de Dalits.

De krant India Express schreef: ‘Er iets dat zelfs een aardbeving van 9.0 op de schaal van Richter niet kan breken: de muren tussen de kasten.’

Ook zijn er volgens DNN berichten dat vrouwelijke Dalits vaak worden gemolesteerd. Verder zou de vissersgemeenschap in het dorp Vanagiri, eveneens in Tamil Nadu, hebben voorkomen dat voedsel en kleding werd uitgedeeld aan 66 ontheemde Dalit families.

Laks

Ook de overheid zou Dalits geen gelijke toegang tot hulp bieden. Zo zouden in Gilakaladindi in Andhra Pradesh vissers per gezin 25 kg rijst en 750 roepies hebben gekregen en de getroffen Dalit families niets. Verder zijn regeringsambtenaren laks in het registreren van doden en vermisten onder de Dalits waardoor hun familie financiële steun misloopt. Ook blijft de wederopbouw in de woongebieden van Dalits achter bij die in vissersdorpen.

De Dalits zijn wel goed genoeg om lijken uit te graven. Dit soort werk zou te vervuilend zijn voor leden van andere kasten. Volgens DNN kregen de Dalits daarbij geen beschermende maskers, laarzen of handschoenen noch behoorlijk voedsel, sanitair, onderdak of loon als compensatie.

Een dalit is iemand die buiten het eigenlijke kastensysteem valt. Het aantal dalits bedraagt naar schatting zo'n 200 miljoen, ongeveer eenvijfde van de Indiase bevolking. Hoewel de Indiase grondwet het bestaan van kastelozen verbiedt, zijn de dalits feitelijk rechteloos en staan zij geregeld bloot aan geweld.

Giro 555

De National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) heeft zich beklaagd bij de Indiase autoriteiten over de verschillende vormen van discriminatie. In een persbericht citeert DNN Vincent Manoharan, algemeen secretaris van de NCDHR: ‘Wij verlangen van de regering en de particuliere organisaties dat de hulpverlening op een eerlijke en onbevooroordeelde manier wordt uitgevoerd en dat Dalits hun deel van de hulp ontvangen.’

In het Dalit Netwerk Nederland zijn [naast de Landelijke India Werkgroep] onder meer actief Cordaid, ICCO en Kerkinactie. Deze drie organisaties zijn ook lid van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en betrokken bij de grote hulpactie voor Azië via giro 555. De drie hebben bij hun partnerorganisaties in India erop aangedrongen scherp toe te zien of indien mogelijk zelf ervoor te zorgen dat de hulp ook bij Dalits terecht komt.

De Indiase grondwet vereist dat Dalits ook representatieve functies op nationaal niveau vervullen. Een van hen is Meira Kumar, minister van Sociale Zaken en Welzijn. Zij heeft onlangs aangekondigd hulporganisaties alleen financieel te steunen als zij een redelijk aantal Dalits opnemen in hun organisatie.LIW IN 'T NIEUWS

Dalits

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 14 januari 2005