terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door: Vandaar, december 2004      
(tijdschrift voor missionair en diaconaal werk; www.kerkinactie.nl)      


Dalit-vrouwen komen op voor hun rechten
(foto: Johannes Odé)

India

Discriminatie van kastelozen

'Wie als dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.' Dit bekende spreekwoord gaat zeker op voor de Dalits in India. Dalits zijn de 'onaanraakbaren' of 'kastelozen'. Zij vallen buiten het kastenstelsel; een stelsel waarbij mensen op basis van hun geboorte worden ingedeeld in één van de vier hoofdkasten, of kasteloos zijn. Geboren worden uit kasteloze ouders verzekert je van een leven vol van discriminatie, angst en geweld. Wereldwijd zijn er ruim tweehonderdvijftig miljoen mensen kasteloos, van wie bijna honderdveertig miljoen in India. Elk uur worden twee Dalits aangevallen, elke dag worden drie Dalit-vrouwen verkracht, twee Dalits vermoord en twee Dalit-huizen platgebrand.

Lobby-campagne
Kerkinactie is met verschillende andere organisaties, waaronder ICCO, actief in het Dalit Netwerk Nederland. Dit netwerk vraagt aandacht voor de situatie van kastelozen, voornamelijk in India. Onlangs is een driejarige campagne van start gegaan: 'Stop Kastendiscriminatie - steun de Dalits'. Het Dalit Netwerk Nederland wil de Verenigde Naties en de Europese Unie zo ver krijgen dat zij een actiever beleid ontwikkelen om deze schendingen van mensenrechten tegen te gaan. Naast lobby willen wij actie ondernemen tegen concrete schendingen van de rechten van Dalits. Met verschillende activiteiten zal de campagne onder de aandacht van het publiek worden gebracht.

Gelooft u ook dat ieder mens telt?
In de Veertigdagentijd van volgend jaar zullen Kerkinactie en ICCO ook aandacht vragen voor deze problematiek. Dit gebeurt onder de titel 'Gelooft u ook dat ieder mens telt?' In het januarinummer van Vandaar verschijnt een katern over deze Veertigdagen-campagne.
Met deze twee campagnes willen Kerkinactie en ICCO aandacht vragen voor de situatie van uitgesloten groepen mensen, zoals Dalits.LIW IN 'T NIEUWS

Dalits

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 29 november 2004