Onderstaand artikel is gepubliceerd door IS Magazine, 26-6-2011


Gerard Oonk: 'Het gaat allemaal zo traag'


De Landelijke India Werkgroep dateert uit de jaren ’70 en is uitgegroeid van een solidariteitsfonds tot een organisatie die zich onder andere bezighoudt met de nieuwe trend binnen de Derde Wereldbeweging: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Coördinator Gerard Oonk: “De politiek zou veel meer van bedrijven kunnen vragen.”

Het is niet verwonderlijk dat Oonk zich actief bezighoudt met het stimuleren van verantwoord ondernemen. Jaren geleden liep de India-Werkgroep al tegen het probleem van kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden in Indiase kledingfabrieken aan. Om hier wat aan te doen stelde de werkgroep samen met Indiase organisaties en de Schone Kleren Kampagne deze misstanden aan de kaak en ging met bedrijven in gesprek. “Het bestrijden van kinderarbeid is effectiever als je dat op internationaal niveau doet door alle betrokken partijen aan te spreken. We praten niet alleen met de bedrijven, maar ook met overheden en organisaties als de Wereldbank en de internationale arbeidersorganisatie ILO”, legt Oonk uit.
“In het begin van het bestaan van de India-Werkgroep waren we vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking maar we zijn steeds gerichter en internationaler gaan werken. In de loop van de tijd is ons werkterrein uitgebreid naar MVO maar bijvoorbeeld ook naar de schending van de mensenrechten van de Indiase kastelozen.” In de jaren dat Oonk de India-Werkgroep zag groeien, heeft hij ook de Derde Wereldbeweging zien veranderen. “Eerst werden de discussies gevoerd vanuit sterk ideologische standpunten. Nu zie je dat discussies vooral ontstaan naar aanleiding van concrete gebeurtenissen en de schending van universele mensenrechten.”

Zijn pijlen richt hij nu op de politiek. Oonk: “De politiek werkt veel te langzaam en er gebeurt te weinig. Een voorbeeld: een motie over een verantwoord inkoopbeleid van drie jaar geleden moet nog steeds doorgevoerd worden. Het gaat allemaal zo traag. De politiek moet meer van bedrijven vragen. Nu laten ze de bedrijven zelf uitmaken of ze wel of niet doen aan verantwoord ondernemen. Dat is veel te vrijblijvend. De politiek moet bedrijven zo nodig op het matje roepen”, zegt Oonk.
Of de consument niet ook een verantwoordelijkheid heeft? “De consument is alleen een hulpmiddel om de bedrijven te stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen. Als consument zou je niet bezig moeten zijn met de vraag of je aankoop wel of niet verantwoord is. Je moet er van uit kunnen gaan dat het product wat je koopt, goed is. Helaas is dat niet zo.”


terug LIW in de pers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 21 september 2011