terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Wereldzaken, mei 2004      

Eerste deelnemers Nederlandse gedragscode

Keurmerk aan de kleding

door:
Monique Wigman

Op 24 maart presenteerde Fair Wear Foundation (FWF) na twee jaren van onderzoek elf deelnemende kledingbedrijven die als eerste de gedragscode voor eerlijke kleding ondertekenden. Voor de consument en de samenleving is FWF de garantie dat bedrijven echt doen wat ze beloven.

Onder de eerste elf deelnemers die de gedragscode hebben ondertekend bevinden zich enkele modebedrijven, maar ook de top drie van Nederlandse producenten van bedrijfskleding. Zeven van de deelnemers waren aanwezig bij de presentatie in Amsterdam, vier bedrijven hebben ervoor gekozen op dit moment (nog) niet in de publiciteit te treden.

Duurzame verbetering
Deelname houdt in dat deze bedrijven de gedragscode van Fair Wear Foundation onderschrijven en zich actief en planmatig inzetten om de arbeidsomstandigheden bij hun producenten te controleren en waar nodig duurzaam te verbeteren. Deelname kost de bedrijven in eerste instantie niet alleen geld voor lidmaatschap, maar ook beseffen ze dat ze eventueel meer voor een product zullen moeten betalen en minder eisen kunnen stellen aan de productietijd. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de aanwezige deelnemers hun deelname aan FWF zien als bevestiging van hetgeen ze al denken goed te doen. De meeste bedrijven verwachten dan ook geen grote problemen in hun fabrieken. Ongenuanceerdheid en angst voor negatieve publiciteit zijn de voornaamste redenen voor veel bedrijven om niet deel te nemen.
Kleren zijn een basisbehoefte, maar ook een manier om je eigen identiteit te bepalen. Jaarlijks worden in Nederland miljarden euro's aan kleren uitgegeven, maar slechts één procent daarvan komt bij de makers. Om te concurreren strijden de producenten om de laagste prijzen en kortste levertijden. Gevolg: lonen onder het bestaansminimum en werktijden tot zeventig uur per week. Momenteel voert de Landelijke India Werkgroep en de Schone Kleren Kampagne actie voor textielarbeiders van Dindigul, India. De fijne katoenstof die wordt bewerkt, leidt tot aandoeningen aan de luchtwegen van de werknemers, waaronder 950 kinderen. Oude machines leiden vaak tot wonden en soms tot amputaties van vingers.

Verantwoordelijkheid
Eind jaren negentig kwamen grote kledingbedrijven met eigen gedragscodes. Ze namen hiermee verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden in hun eigen bedrijf, maar ook bij hun producenten. Tegelijkertijd is er door de vele verschillende initiatieven ook verwarring ontstaan. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld een fabriek in India al 56 keer gecontroleerd door verschillende projecten. De gedragscodes baseren zich alle op de regelgeving van de International Labour Organisation. De ILO heeft als VN-organisatie tot taak de ongelijke arbeidsomstandigheden in verschillende landen te effenen. Een toereikend loon, vrijheid van (vak)vereniging, geen dwangarbeid, geen discriminatie en geen kinderarbeid zijn basisrechten uit alle gedragscodes.
Gedragscodes moeten instrumenten zijn waarmee de omstandigheden voor de arbeiders en het milieu daadwerkelijk verbeterd kunnen worden. Ze zijn geen vervanging van collectieve onderhandelingen of nationale arbeidswetgeving. De producenten in de lage-lonen-landen reageren in eerste instantie vaak terughoudend en schuw op initiatieven als deze. Ze zijn bang voor kostenverhogende factoren. De belangrijkste reden dat ze mee willen werken is de relatie met de klant in Nederland, van wiens orders ze afhankelijk zijn. Maar goede arbeidsomstandigheden leiden ook tot betere beheersing van het productieproces en een constantere productiekwaliteit.

Labels voor consument
Eén ding wordt vanaf september in ieder geval zichtbaar voor de consument: aan de kleding van Falcon zullen labels worden bevestigd waarop staat dat Falcon deelnemer is van Fair Wear Foundation en de werkwijze van FWF volgt. Frans Papma, directeur van Fair Wear Foundation: "De deelnemende bedrijven mogen best worden beloond, op voorwaarde dat ze duidelijk uitleggen wat ze doen. Labels in de kleding kunnen een verkeerde indruk geven, maar algemene labels met het keurmerk geven de intentie duidelijk weer. De focus ligt immers niet op het product, maar op het bedrijf." Volgens de Fair Wear Foundation vragen consumenten zich steeds vaker af of hun kleding op een menswaardige manier wordt geproduceerd. Desgevraagd bleek echter tijdens de persconferentie dat de directie van Fair Wear Foundation zich dat zelf nog niet afvraagt en dat ze bij het kopen van de eigen kleding nog nooit naar een label heeft gekeken.

Nederlandse modelcode

Fair Wear Foundation is een in Nederland ontwikkelde sociale gedragscode, gericht op de wereldwijde kledingindustrie. Naast het midden- en kleinbedrijf richt Fair Wear Foundation zich op het grootwinkelbedrijf en hun brancheorganisaties. Fair Wear Foundation participeert ook in een Europees project, dat de potentie heeft om internationaal normstellend te worden. De eerste elf deelnemers zijn Bufoca, Expresso Fashion, Faithful Nederland, Falcon International, Gsus Wholesale, & Design, Intres, Joint Services International, Kwintet KLM Kleding, Mervin Marxx Europe, Van Puijenbroek en Van Winkel Fashions. Zij produceren veel in landen als Turkije, Tunesië, India, Bangladesh, Indonesië en China.

Onafhankelijke controle
Fair Wear Foundation gaat uit van onafhankelijke controle op naleving van de gedragscodes. Fair Wear Foundation heeft een controlesysteem ontwikkeld waarbij een lokaal inspectieteam het volledige bedrijf inspecteert en daarbij ook naar de omgeving kijkt. Ook buiten de fabriek wordt er gepraat met personeel(vertegenwoordigers), om te vermijden dat in de werkomgeving sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven. De inspecties van de fabrieken worden jaarlijks herhaald. Verantwoordelijkheid voor naleving van de gedragscode ligt bij het Westerse kledingbedrijf. Die stelt met de fabriekseigenaar verbeterplannen op, in nauw overleg met lokale vakbonden en NGO's. Er wordt een termijn van drie jaar genomen, waarin een kledingbedrijf een steeds groter deel van het assortiment aan de normen en controles onderwerpt. Dit voorjaar zullen bij de deelnemers de eerste audits (controles) worden uitgevoerd.terug

LIW IN 'T NIEUWS

SCHONE KLEDING

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 10 mei 2004