terug
Gepubliceerd op: www.duurzaaminkopen.novem.nl, 29-3-2004      

Handreiking bewust inkopen dienstkleding uitgereiktIn het stadhuis van Amsterdam is op 26 maart jl. de handreiking voor het bewust inkopen van dienstkleding uitgereikt aan de wethouder Inkoop (de heer Frits Huffnagel), de wethouder Milieu (mevrouw Hester Maij) en de aanjager van de Dienst Stadstoezicht (de heer Frans van Beveren). De aanjager beseft zich dat kleding veelal niet in Nederland geproduceerd wordt, maar in landen waar men het minder nauw neemt met de rechten van de mens en met het milieu. Natuurlijk kan hij de wereld niet in zijn eentje verbeteren, maar de gemeente Amsterdam - niet een van de kleinste - kan wel een voorbeeld zijn voor andere overheden om aan de slag te gaan met duurzaam inkopen van bedrijfskleding. Het concern Inkoop van de Bestuursdienst Amsterdam heeft een handreiking opgesteld als stimulans en hulpmiddel voor de inkopers van dienstkleding in de gemeente Amsterdam.

In de handreiking staat informatie over en tips om dienstkleding duurzaam of 'schoon' in te kopen, dat wil zeggen met respect voor het milieu en de mensen die de kleding maken. Ook staan er voorbeelden van eisen en wensen die u in een offertaanvraag kunt zetten, leest u hoe u antwoorden van de leveranciers kunt beoordelen en hoe u de afspraken in een contract kunt vastleggen. Verder bevat de handreiking tips hoe u na de inkoop het millieu kunt sparen, bijvoorbeeld bij het onderhoud en afdanken van dienstkleding. De handleiding is mede tot stand gekomen door informatie van het programma Duurzaam Inkopen (o.a. de milieuspecificatie Bedrijfskleding ), de stichting Schone Kleren Kampagne, de Fair Wear Foundation en de vele instanties die zich inzetten voor duurzaam inkopen.

Handreiking voor het bewust inkopen van dienstkleding (Gemeente Amsterdam)
[ PDF bestand, 1352k ]Schone kleding

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 23 april 2004