terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Oikos Nieuws, maart 2004      

Kinderen moeten niet werken maar naar school

door:
Ingeberte Uitslag
Oikos en de vereniging Wederzijds brengen het leven van mensen in ontwikkelingslanden dichterbij door middel van een unieke manier van reizen. In februari vertrokken 7 reizigers voor drie weken naar India waar ze verschillenden projecten bezochten. Het thema kinderarbeid stond tijdens deze reis centraal.


SUMALATTA (16) IS GEK OP SCHAKEN EN NIROSHA (17) HOUDT VAN KNIKKEREN. DEZE VROLIJKE MEIDEN HEBBEN EEN JAAR IN EEN OVERBRUGGINGSKAMP VAN DE MV FOUNDATION GEWOOND. DAARVOOR WERKTEN ZE IN HET HUISHOUDEN EN OP HET LAND. IN HET KAMP KREGEN ZE EEN SPOEDOPLEIDING WAARDOOR ZE NU MET HUN JAARGENOTEN IN EEN KLAS OP EEN GEWONE SCHOOL ZITTEN. DE MEIDEN ZIJN DRUK BEZIG MET DE VOORBEREIDINGEN VOOR HUN EXAMENS. VOLGEND JAAR GAAN ZE NAAR COLLEGE, WANT SUMALATTA WIL GRAAG LERARES WORDEN EN NIROSHA ARTS.
Nog maar een halve week zijn we in India en ik zit al vol indrukken van de projecten die we hebben bezocht. De meest uiteenlopende initiatieven krijgen we voorgeschoteld en ik ben onder de indruk van de creativiteit en gedrevenheid die overal uitstraalt. Gemeenschapsopbouw, microkredieten, huizen voor gehandicapten, het wordt allemaal met veel energie opgepakt. Het thema van de reis is kinderarbeid en daarom hebben we binnen de bezochte projecten extra aandacht besteed aan de verschillende methoden waarop kinderarbeid wordt bestreden.
Een van onze bezoeken bracht ons bij de MV Foundation. Deze organisatie is succesvol in de bestrijding van kinderarbeid. Daananjay vergezelt ons tijdens ons bezoek en vertelt over de werkwijze: 'We trekken naar dorpen en doen daar samen met lokale jonge vrijwillgers een onderzoek naar kinderarbeid. De uitkomst bespreken we met de bevolking. Vaak blijkt dat er enkele arme ouders zijn die hun kinderen naar school sturen, terwijl er ook minder arme ouders zijn die hun kind niet naar school sturen. Armoede is dus niet automatisch een reden voor kinderarbeid, terwijl dat wel de algemeen geldende gedachte is.
We proberen dit denkpatroon te doorbreken.'

De MV Foundation probeert ouders te overtuigen hun kinderen naar school te sturen. Ze hanteren daarbij een stricte norm: kinderen moeten niet werken, maar naar school. Daananjay: 'Vergelijk het maar met "Gij zult niet doden". Dat is ook algemeen geaccepteerd, dat moet hier ook mee gebeuren. Het is moeilijk om iedereen achter je idee te krijgen, maar niet onmogelijk. Soms duurt het maanden voor je een dorp overtuigd hebt. Daarbij hebben we medewerking en tegendruk van alle lagen van de bevolking. Het is een dynamisch proces. Voor elk kind is een eigen strategie nodig. We praten met de ouders, de werknemer, de opa en de buurvrouwen desnoods de zus daarvan; iedereen die het kind uit de schoolbanken houdt moeten we overtuigen.'

Als de kinderen eenmaal naar school gaan, is het werk van de Foundation nog niet voorbij. Daananjay: 'Je moet ze er ook nog in zien te houden. Kinderen en ouders kennen het schoolsysteem bijvoorbeeld niet en dat leidt nog wel eens tot misverstanden waardoor de kinderen weer
Oikos heeft zich aangesloten bij de campagne "Stop Kinderarbeid, school de beste werkplaats". Hierin wordt een oproep gedaan aan de Europese Unie: tenminste 8% van de ontwikkelingshulp naar basisonderwijs en dit steeds koppelen aan een aanpak om niet-schoolgaande kinderen naar school te krijgen.
thuisgehouden worden. Dan duurt het soms wel een maand voor je de ouders er weer van overtuigd hebt dat de kinderen op school thuis horen.'
De MV Foundation heeft geen eigen scholen, maar stimuleert juist dat kinderen naar overheidscholen gaan. Aangezien het onderwijs in India veel problemen kent, is de organisatie ook actief richting overheid om zo een kwaliteitsverbetering van de scholen te stimuleren. Ook leraren worden hierbij betrokken.

Daananjay krijgt vaak de vraag of het niet beter is de kinderen al werkend een vak te leren in plaats van ze naar school te sturen. Zijn antwoord daarop is heel duidelijk: 'Nee. Het kastensysteem is voorbij. Als je kinderen meteen al in een bepaald soort werkt stopt, hebben ze geen keuze en kunnen ze zich niet vrij ontwikkelen en dan verandert er niets aan hun situatie. Echt leren doe je op school'.

De MV Foundation heeft veel succes geboekt met haar aanpak: 150.000 kinderen die eerst werkten zitten nu op school. Shantha Sinha stond aan de wieg van de organisatie en had nooit gedacht dat ze zoveel kinderen konden helpen: 'We begonnen ooit in drie dorpjes en ik hoopte dat het daar een succes zou worden. Inmiddels werken we al in 500 dorpen. De overheid van de provincie heeft het beleid ook overgenomen en wil dat de provincie in 2005 kinderarbeidvrij is'.

Ons bezoek was niet alleen voor ons een waardevolle ervaring. Een belangrijk doel van onze reis is de bezochte organisaties steunen en stimuleren door te gaan. Gelukkig krijgen we veel reacties waaruit blijkt dat de mensen ons bezoek erg op prijs stellen. Het komt ook tot uiting in de reactie van Shantha Sinha: 'Het betekent heel veel voor ons dat jullie zo geïnteresseerd zijn in ons werk en dat jullie indrukken zo positief zijn. Het is alsof we vandaag een certificaat gekregen hebben'.LIW IN 'T NIEUWS

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 19 april 2004