terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Internationale Samenwerking, juli/augustus 2003      

'Hou je hulp maar'

door:
A. van den Berg

India is te groot om nog ontwikkelingshulp van Nederland te ontvangen. Het land heeft inmiddels een ruime financiële reserve opgebouwd. De donoren worden bedankt.

India wil geen ontwikkelingshulp meer van Nederland, zo liet het Indiase ministerie van Financiën begin juni weten. Ook andere donoren wordt de toegang tot het land ontzegd. Het geld dat normaal naar India zou gaan kan beter besteed worden aan landen die daar meer behoefte aan hebben, zo stelt het Indiase ministerie. De lopende verplichtingen mogen de donorlanden afmaken, landen die daarna actief willen blijven moeten hun geld maar aan particuliere organisaties in India geven.
In plaats van hulpontvanger wil India bekend komen te staan als hulpgevend land. Het land maakte tegelijk bekend de schulden van een aantal arme landen aan India kwijt te zullen schelden.
De Indiase economie groeit de laatste jaren als kool. Inmiddels heeft het land een financiële reserve opgebouwd van maar liefst 75 miljard dollar; het resultaat van de toegenomen buitenlandse investeringen. India voelt zich hiermee een maaqe te groot om nog hulp te ontvangen. De wereld moet India behandelen als economische machten niet als hulpbehoevend land, vindt de Indiase regering.
In een persbericht noemt de Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne de stap van India 'uitstekend'. "Als India zegt zelf de armoedebestrijding aan te kunnen (...) dan moeten we dat uiteraard accepteren." Nederland steunt in India programma's op het gebied van water, (basis)onderwijs, milieu, rurale ontwikkeling, zelfbestuur en geestelijke gezondheidszorg. In 2003 staat 71 miljoen euro op de begroting voor India.
Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep hoopt dat dit geld niet verloren gaat voor India. "Nederland moet nu met India overleggen hoe de relatie tussen beide landen in de toekomst vorm moet krijgen. Van Ardenne zou bereid moeten zijn om de hulp ook direct te geven aan particuliere organisaties en sommige semi-overheidsinstellingen." Oonk maakt zich zorgen over de vierhonderd miljoen mensen die in India onder de armoedegrens leven. "Wij zijn niet erg gerust op de armoedebestrijding door de Indiase overheid zelf. Ik vrees dat waardevolle programma's het op termijn niet zullen redden. Dankzij de bilaterale hulp konden we meepraten over het Indiase armoedebeleid. Dat kan straks niet meer."LIW IN 'T NIEUWS

Ontwikkelingssamenwerking

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 16 juli 2003