terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Het Onderwijsblad, 17-5-2003      

Campagne 'Stop kinderarbeid' gestart

'Leerlingen schrikken wel van de verhalen'

door:
Gaby van der Mee

Deze week is de campagne Stop kinderarbeid van start gegaan die in Nederland drie jaar gaat duren. Voor scholen ligt er een heel plan klaar om de leerlingen bewust te maken van de schrijnende situatie van leeftijdgenoten in andere delen van de wereld.

"Als ik in mijn klas vertel over kinderarbeid en ik laat foto's zien van mijn reis naar India, dan kunnen ze dat toch moeilijk begrijpen", vertelt Lisette Keus. Ze werkt op een basisschool en voor de AOb is ze actief in de campagne tegen de kinderarbeid. Daarvoor is ze inmiddels naar India en naar Marokko geweest, samen met andere leden van de AOb. "Als ik terugkom vertel ik in de klas over wat ik allemaal gezien heb. Over kinderen die al vanaf twee of drie jaar moeten werken en hun geld nooit zelf mogen houden en dat zulk werk niet hetzelfde is als een klusje doen. Daar schrikken ze wel van, ze zijn ook verbaasd dat deze kinderen zo graag naar school willen."
De campagne wordt in Nederland gevoerd onder het motto 'Stop kinderarbeid, school de beste werkplaats'. Behalve de AOb, doen Hivos, FNV en de Landelijke India Werkgroep mee. De AOb begon al jaren geleden met acties tegen de kinderarbeid ondermeer door steun te geven aan de Indiase MV Foundation, een organisatie die in de deelstaat Andhra Pradesh inmiddels meer dan 150.000 kinderen naar school heeft gekregen. Lisette Keus is er twee keer geweest, bij het tweede bezoek verbaasde ze zich erover dat er ontzettend veel meer bereikt was. "Ik was er vorig jaar oktober en vier jaar daarvoor. Ik had er geen hoge verwachtingen van, onwillekeurig denk je dat ontwikkelingen in dergelijke landen toch heel langzaam gaan, maar dat bleek dus niet zo." In Marokko ligt de situatie anders, daar is nog niet zo'n grote beweging en er gaan zeker 600.000 kinderen niet naar school. Er zijn vooral veel afhakers, kinderen die al na een of twee jaar school, dus op een leeftijd van vijf of zes jaar, gewoon verdwijnen. Ze moeten aan het werk als dienstmeisje of in ateliers aan de slag. Keus: "Vorig jaar zijn er twee mensen van de MV Foundation mee gegaan naar Marokko om daar te vertellen hoe ze het in India aanpakken. Binnenkort gaan er mensen van Marokko naar India. De driejarige campagne in Nederland is bedoeld om een breed publiek te informeren en regeringen en internationale organisaties te overtuigen van de noodzaak om een strategie te voeren tegen kinderarbeid. Zo moet ontwikkelingspulp waarmee onderwijs wordt gefinancierd, tevens een plan omvatten om de werkende kinderen naar school te krijgen.
Voor de scholen ligt er een heel plan klaar. Er is een website geopend voor scholieren en andere geïnteresseerden (www.schooldebestewerkplaats.org). Hierop staat informatie waarmee leerlingen bijvoorbeeld een werkstuk kunnen maken of

Kinderen in India moeten oms twaalf uur per dag werken voor slechts 20 rupees (40 eurocent). Het doel van de campagne is uiteindelijk dat elk kind naar school gaat.
een spreekbeurt houden over het onderwerp, maar er staat ook hoe ze zelf actief kunnen worden. Lisette Keus: "We willen leerlingen bewust maken van het verschijnsel kinderarbeid. Het is een actie waarbij ze een keer geen geld hoeven op te halen, want daar gaat het nu eens niet om. We hebben naar middelen gezocht om ze duidelijk te maken dat er veel kinderen zijn die het niet zo goed hebben, en hoe ze zelf tegen kinderarbeid kunnen zijn." Voor de leerlingen is onder meer een button gemaakt met de tekst 'Stop kinderarbeid' (kan besteld worden via de website). De Amsterdamse muziekschool maakt een musical voor groep 7 en 8 over het onderwerp. De musical moet eind dit jaar gereed zijn, en kan dan door scholen gratis besteld worden voor eigen gebruik. In het schooljaar 2004/2005 wordt een schrijfwedstrijd gehouden voor groep 8 en de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Keus: "Er is ook een prijs aan verbonden, de winnaar maakt een reis naar India of Marokko."

Stenen sjouwen
De campagne wordt niet alleen in Nederland gevoerd, maar ook in Duitsland en Ierland door de hulporganisaties Deutsche Welt Hunger Hilfe en Concern. Een van de activiteiten waar FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep ook al jaren mee bezig zijn, is het bestoken van bedrijven om vooral geen producten te kopen die door kinderen zijn gemaakt. Inmiddels zijn veel bedrijven ervan doordrongen dat het geen goede reclame is wanneer bekend wordt dat bijvoorbeeld hun kleding zo goedkoop is, omdat het door kinderhandjes is genaaid. Scholen kunnen ook een fototentoonstelling en een documentaire aanvragen die gemaakt is door het Humanistisch Verbond. Lisette Keus: "Die documentaire is speciaal gemaakt voor kinderen, je ziet daarin hele jonge meiden stenen sjouwen in een steengroeve. Dan heb je eigenlijk direct door hoe erg het is, kinderarbeid."LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 27 mei 2003