terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Telegraaf, 6-5-2003      

Unilever wijst aantijging kinderarbeid af

AMSTERDAM (DFT) - Unilever wijst de recente beschuldigingen over betrokkenheid bij kinderarbeid in India van de hand. Dat blijkt uit een mededeling maandagavond van het voedings- en wasmiddelenconcern.

Van oudsher heeft de Indiase dochteronderneming Hindustan Lever Limited (HLL) contractueel vastgelegd dat toeleveranciers geen gebruikmaken van kinderarbeid, aldus Unilever.

HLL heeft zich er volgens Unilever altijd van verzekerd dat haar leveranciers handelden in overeenstemming met de gemaakte afspraken door middel van regelmatige controles in de vorm van bezoeken, mondelinge navragen en bevestiging van naleving van deze eisen.

Al gedurende enige tijd hebben ngo's (niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, waaronder de Landelijke India Werkgroep, FNV, Amnesty International en Novib) de arbeidsomstandigheden in de hybride katoenteelt in India onder de aandacht gebracht van Unilever. Unilever kent deze problematiek en heeft hierover uitgebreid gecorrespondeerd, gesprekken gevoerd en heeft zich steeds bereid getoond tot dialoog.

In dat licht zegt Unilever zich dan ook te verbazen over het feit dat van de zijde van de ngo's geen contact is gezocht met haar Indiase dochteronderneming Hindustan Lever Limited (HLL), ondanks Unilevers uitnodiging daartoe.

HLL heeft een minderheidsbelang zonder managementcontrole in Paras Extra Growth Seed Ltd., het bedrijf dat katoenzaden afneemt van de tussenhandel die deze op zijn beurt koopt van de lokale boeren. Kinderarbeid is in India verboden. Elke schending van de desbetreffende wetgeving kan gerapporteerd worden aan de State Administration, de verantwoordelijke lokale autoriteit.

HLL heeft volgens Unilever altijd de bereidheid getoond om eventuele schendingen van deze wetgeving, ook in samenwerking met ngo's, onder de aandacht te brengen van deze autoriteiten. Unilever is fel tegenstander van kinderarbeid en onderschrijft de ILO Conventies op dit punt.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 12 mei 2003