terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op de website van Erasmus Universiteit, 21-1-2003      
www2.eur.nl/archief/2003/event_55.html      

Maatschappelijke verantwoord ondernemen

Over dictatorpils en conflictdiamanten

Prikkelende bh’s uit Birma, de zee als vuilnisvat, jeugdige voetbalstikkers, dioxinezalmen? De roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen klinkt steeds luider, maar het is nog onduidelijk hoe daaraan adequaat gehoor kan worden gegeven. In een debat op de Erasmus Universiteit op dinsdag 21 januari 2003 krijgen onder meer Gerda Verburg, vice-fractievoorzitter van het CDA, en Gerard Oonk, coördinator van de Landelijke India Werkgroep daarover het woord. De aanleiding vormt het onderzoek van prof.dr. Rob van Tulder en drs. Alex van der Zwart. Beiden behoren tot de vakgroep Business Society Management van de Faculteit der Bedrijfskunde. De resultaten zijn te lezen in Reputaties op het spel, over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Reputaties op het spel gaat over de dilemma’s en uitdagingen besproken die ondernemingen, overheden en maatschappelijke groeperingen – de drie zijden van de maatschappelijke driehoek – ondervinden bij het onderhandelen over de invulling van verantwoord ondernemen. Wetgeving alleen volstaat niet: het zogenaamde ‘reputatiemechanisme’ blijkt beperkt effectief.

De auteurs introduceren het begrip ‘maatschappelijk interfacemanagement’. Daarmee typeren ze de spanningsvelden die tussen de drie partijen bestaan op het terrein van geloofwaardig maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingsstrategieën zijn pas effectief en duurzaam als op twee scheidsvlakken adequate keuzes gemaakt worden: publiek/ privaat en profit/non-profit.

Zeventien spraakmakende cases worden systematisch behandeld en geanalyseerd. Ondernemingen als Triumph, IKEA, PepsiCo, ABN Amro, Nutreco en Schiphol kruisen de degens met maatschappelijke groeperingen als Landelijke India Werkgroep, Burma Centrum Nederland, Schone Kleren Kampagne, NiZA en Milieudefensie. De onderwerpen zijn kinderarbeid, omstreden bodemschatten, milieuverontreiniging, dictatuur, voeding en mensenrechten.

Van Tulder en Van der Zwart schetsen de contouren van een stakeholder-dialoog als meest adequate vorm van maatschappelijk interfacemanagement voor de toekomst.LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 14 maart 2005