terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Metro, 4-12-2002      

Tweede-Kamerlid Dittrich
wil politiek correct uniform

door:
Maaike Ruepert

Alle Nederlandse legeruniformen moeten worden vervaardigd in ontwikkelingslanden die onder toezicht staan van de Schone Kleren Kampagne (SKK). Dat wil D66-Kamerlid Boris Dittrich die hiertoe vandaag een motie in zal dienen.

"Veel Nederlandse bedrijven en overheidsinstanties laten kleding maken onder schrikbarende omstandigheden", legt Dittrich uit. Daarom wil hij dat de overheid - te beginnen met Defensie - haar dienstkleding betrekt uit ontwikkelingslanden die samenwerken met SKK. Dittrich: "Wij moeten het goede voorbeeld geven." En als dat dan een hogere prijs voor uniformen oplevert, dan moet dat maar, aldus het Kamerlid. De Schone Kleren Kampagne richt zich niet op een boycot maar op verbetering van de arbeidssituatie in de kledingindustrie. Dat gebeurt middels een gedragscode, gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeids Organisatie van de VN.
Belangrijke elementen daarin zijn: geen dwangarbeid. geen kinderarbeid, veiligheid en gezondheid, maximum aantal werkuren en een leefbaar loon. SKK werkt samen met vakbonden en ngo's in productielanden om informatie te verzamelen over arbeidsomstandigheden en om te overleggen over verbetering. De gemeente Amsterdam heeft twee jaar geleden een motie aangenomen waarin diensten en stadsdelen worden opgeroepen om te letten op arbeidsomstandigheden en milieunormen wanneer zij dienstkleding inkopen.terug

LIW IN 'T NIEUWS

SCHONE KLEDING

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 4 december 2002