terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Het Onderwijsblad, 23 maart 2002Studiereis AOb naar IndiaDe AOb start een driejarige campagne tegen kinderarbeid. Onderdeel daarvan is een studiereis naar India waar AOb-leden aan kunnen deelnemen. De AOb voert al jaren acties tegen kinderarbeid. Het begon in 1998 met de Global March against Child Labour, om die actie te steunen bezocht een groep AOb-leden in 1999 scholingsprojecten in Mumbai en Hydarabad. Hun indrukken en ervaringen gebruikten zij op hun eigen school en daarbuiten om de kinderarbeid onder de aandacht te brengen. In 2000 deden honderden scholen mee aan de AOb/Novib-actie rond de Global Campaign for Education.

Dit jaar wordt er een nieuwe campagne gestart waar de AOb aan meedoet, in samenwerking met FNV-Mondiaal, Hivos, de Landelijke Indiawerkgroep, de Ierse NGO Concern en de Duitse DWHH. Doel is om de kinderarbeid op de publieke agenda te houden en de politiek te wijzen op haar verantwoordelijkheid. In allerlei verdragen is plechtig afgesproken dat in 2015 alle kinderen tenminste naar het basisonderwijs gaan, maar papier is erg geduldig!

Tijdens de campagne wil de AOb allerlei schoolgebonden acties voeren, variŽrend van een theatertour langs de scholen tot een schrijfwedstrijd.

Als voorbereiding organiseren de AOb en de Landelijke India Werkgroep wederom een studiereis naar India waarbij het werk van de MV-foundation in Andhra Pradesh centraal staat. De MV-foundation is een van de meest succesvolle organisaties tegen kinderarbeid, in enkele jaren is voor 150.000 kinderen onderwijs gerealiseerd. Het is wel uitdrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers na de reis actief deelnemen aan de campagne in Nederland. De reis is van 13 tot en met 23 oktober 2001, deelnemers betalen hun eigen reiskosten. De groep wordt samengesteld uit leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs. Aanmelding met onderstaande bon - belangstellenden ontvangen in april nadere informatie.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 12 april 2010