terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Nederlands Dagblad, 23-11-2001      

'Te onrein om menselijk te zijn'

door:
J.W. van Houdt

BRUSSEL - Sommigen schatten hun aantal op 190 miljoen, weer anderen komen tot 250 of zelfs 300 miljoen. Zeker is, dat een belangrijk deel van de inmiddels ruim 1 miljard (cijfer ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag van vorige maand) inwoners van India als Dalits, kastenloze of 'onaanraakbare' door het leven moeten gaan. Een grote groep mensen, die in een krant werd omschreven als 'te onrein om menselijk te zijn'. Uit een recent rapport van Amnesty International blijkt dat Dalits zich op grote schaal allerlei vormen van vernedering moeten laten welgevallen door de zogenaamde 'kaste-hindoes'. Dat gaat gepaard met martelingen, verkrachtingen, moorden, buitengerechtelijke executies en talloze andere vormen van wreedheid.

Men spreekt ook wel van een vorm van 'apartheid' waarvan het bestaan nog maar nauwelijks tot de buitenwereld is doorgedrongen. Het probleem moet als het ware nog 'ontploffen'.

Dertien leden van het Europese Parlement onder leiding van Max van den Berg (PvdA) en gesteund onder meer door Hanja Maij-Weggen (CDA), Maria Martens (CDA), Bob van den Bos (D66) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) hebben twee weken geleden aan de bel getrokken. Aan de vooravond van de tweede EU-Indiatop, die vandaag in New Delhi wordt gehouden, wil men dat de Europese Unie werk maakt van de zogeheten 'mensenrechtenclausule', die in elke economische samenwerkingsovereenkomst van de Unie met derde landen is opgenomen. De dertien baseren zich daarbij op een resolutie die in september in het Parlement werd aangenomen. Ook een groot aantal nationale en internationale organisaties, waaronder in ons land de Landelijke India Werkgroep hebben vorige week aan de bel getrokken.

Erkenning
Het probleem is, dat de systematische discriminatie van de kastenloze Dalits in India nog nauwelijks op de internationale politieke agenda staat. Er zijn pogingen gedaan om het onderwerp begin september te bespreken tijdens de antiracismetop van de Verenigde Naties in Durban. Maar daar slaagde de regering van India erin, het onderwerp van de agenda af te houden.

De relaties tussen de Europese Unie en India zijn gebaseerd op een overeenkomst uit 1993. Anderhalf jaar geleden, tijdens de allereerste EU-Indiatop op 28 juni in Lissabon zijn allerlei politieke en maatschappelijke vormen van overleg tussen beide economische grootmachten in het leven geroepen. Er is een vorm van 'politieke dialoog' aan het ontstaan, maar ook dat heeft tot nu toe nog niet tot een duidelijke politieke agendering van de discriminatie van de Dalits geleid.

Intussen blijkt zowel in de Engelstalige pers in India als bij sommige politici het probleem langzamerhand erkenning te krijgen. Eén krant in India schreef onlangs te beseffen dat het gaat om 'de grootste plaag van het land', die '300 miljoen mensen in India teistert'. Maar anderen schrijven dat het afschaffen van het kastenstelsel, dat aanleiding is tot al deze schendingen, in strijd zou zijn met de mensenrechten.

Dialoog
Ook buiten India beseffen nog maar weinigen om welk probleem het gaat. Wie het recent (deze maand) verschenen landendossier over India van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken leest, ziet dat er wel schendingen van mensenrechten in India worden gesignaleerd, maar leest nergens dat er een specifiek probleem rond de Dalits bestaat. Daarnaast wordt India geprezen omdat het in de wetgeving duidelijk ruimte heeft gemaakt voor de bestrijding van schendingen van de mensenrechten. Ook zou er met India een goede dialoog over mensenrechten mogelijk zijn.

Dat kan vandaag blijken. Als onder meer de heren Prodi en Lamy van de Europese Commissie en de Belgische premier Verhofstadt namens het EU-voorzitterschap overleggen met de Indiase premier Atal Bohari Vajpayee, dan kunnen zij het probleem van de Dalits op tafel leggen. Of zij dat ook werkelijk doen, is de vraag. Uit de voorbereidende stukken van deze tweede EU-Indiatop blijkt niet veel van een gerichte aandacht voor de uitzichtloze situatie van de kastenlozen. Des te meer zal het gaan over het stimuleren van de onderlinge handel. Want de Europese Unie is de belangrijkste handelspartner van India.LIW IN 'T NIEUWS

Dalits

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 24 november 2004