terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Ravage, 2-2-2001      

Wapenembargo India en Pakistan opgeheven

Het kabinet heeft onlangs besloten de 'vergunningenstop' die sinds mei 1998 geldt voor export van wapens naar India en Pakistan op te heffen. Slechts in het geval bedrijven een vergunning aanvragen voor de export van strategische wapens naar deze landen, zal deze afgewezen worden. Campagne tegen Wapenhandel en de Landelijke India Werkgroep pleiten juist voor uitbreiding van het embargo.

Nederland besloot in 1998 tot het embargo in de hoop dat andere landen in de Europese Unie dit voorbeeld zouden volgen, maar daarvoor blijkt inmiddels geen enkel land te voelen. Het embargo heeft wel tot gevolg dat ons land zich buiten internationaal overleg plaatst, de zogeheten consultaties, over voorgenomen wapenleveranties.
Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken denkt dat het nieuwe beleid in feite zal betekenen dat Nederlandse bedrijven verplichtingen kunnen nakomen uit contracten, waarvoor in het verleden wel vergunning werd verleend. Het gaat daarbij om het leveren van reserve-onderdelen, het terugnemen van retourzendingen en dergelijke. De staatssecretaris sluit niet uit dat de Staat het onderspit delft als bedrijven naar de rechter stappen om het algehele wapenembargo aan te vechten.
De Landelijke India Werkgroep en Campagne tegen Wapenhandel zijn zeer teleurgesteld over het besluit. Beide organisaties pleiten voor uitbreiding van het embargo in plaats van opheffing. Aan de vooravond van het kabinetsbesluit werd bekend dat Nederlandse bedrijven ondanks het wapenembargo de afgelopen jaren onderdelen hebben geleverd voor kernwapenprogramma's van India en Pakistan.
"Deze leveranties druisen in tegen de geest van het wapenexportbeleid dat sinds de kernproeven van 1998 is gericht op het bevriezen van steun aan de militarisering van Zuid-Azië", zo laten LIW en Campagne tegen Wapenhandel weten. "Door het embargo om te zetten in een beleid waarbij de regering van levering tot levering zelf kan beslissen of deze al dan niet in strijd is met het Nederlandse wapen exportbeleid komt de Tweede Kamer buitenspel te staan."
Ook het bedrijf Stork bevoorraadt Zuid-Azië. Uit een onderschepte bestelorder van juli vorig jaar blijkt dat het bedrijf voor een aantal schepen van de Pakistaanse marine onderdelen heeft geleverd voor de motoren. Diezelfde marine was overigens betrokken bij het gewapende conflict dat in 1999 uitbrak tussen India en Pakistan.terug

LIW IN 'T NIEUWS

KINDERARBEID & ONDERWIJS

KRUITVAT INDIA-PAKISTAN

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 14 april 2005