terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op: www.doris.nl, 10-10-2000      

Organisaties willen regels voor ondernemen in het buitenland

De Nederlandse regering moet bevorderen dat bedrijven zich in het buitenland op een maatschappelijk verantwoorde manier gedragen. Op basis van internationale afspraken moeten zij komen tot een gedragscode. Daarvoor pleiten twaalf maatschappelijke organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Een gedragscode zou ervoor kunnen zorgen dat bedrijven die mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen niet respecteren, geen overheidssteun krijgen.
De organisaties willen ook dat de regering zich gaat inzetten een dergelijke gedragscode in te voeren bij KPN en KLM. Dat zijn bedrijven waarin de overheid grootaandeelhouder is.
Vakbonden, werkgevers en maatschappelijke organisaties zouden nauw betrokken moeten worden bij het opstellen van zo'n code.
De brief is opgesteld door twaalf mensenrechten-, ontwikkelings- en eerlijke-handelsorganisaties, waaronder Amnesty International en Max Havelaar. Op 11 oktober vergadert de Kamer over een brief van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over dit onderwerp.
De organisaties pleiten er ook voor dat bedrijven periodiek verslagleggen over hun maatschappelijke inzet in het buitenland. Dat moet gebaseerd zijn op de gedragscode.

Geen kinderarbeid
'Het gaat vooral ook om bedrijven die veel van hun productie uitbesteden in het buitenland,' zegt Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep, een van de ondertekenaars van de brief aan de Kamer. 'Het is vaak moeilijk om er achter te komen wat zij doen.'
Door verslaglegging hopen de organisaties meer openheid te krijgen over het gedrag van bedrijven in het buitenland. Daarbij zouden bedrijven moeten worden verplicht tot een vorm van onafhankelijke controle op de naleving van vier fundamentele arbeidsnormen: het respecteren van het recht op organisatie en collectieve onderhandeling, geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid en gelijke behandeling van alle werknemers.
Tot slot pleiten de twaalf organisaties voor een actief centrum dat toeziet op de uitvoering van de richtlijnen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit 'informatie- en beleidscentrum' zou voorlichting moeten geven, onderzoek doen en keurmerken en gedragscodes ondersteunen.
De Tweede Kamer houdt zich volgens Oonk steeds meer met het onderwerp bezig. PvdA en GroenLinks bereiden er een initiatief-wetsontwerp over voor. Een meerderheid van de Kamer zou een actiever beleid ondersteunen.

nieuws-item, samengesteld door redacties van tijdschrift onzeWereld en Doristerug

LIW IN 'T NIEUWS

Verantwoord Ondernemen

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 13 april 2005