terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Ravage, 21-7-2000

Rechten Dalits geschonden


UTRECHT - Ruim 13.000 Nederlanders hebben door een handtekening te zetten hun ongerustheid uitgesproken over de voortdurende schending van de rechten van 'Dalits' of 'onaanraakbaren' in India. Op 13 juli werden de handtekeningen door de Landelijke India Werkgroep (LIW) aangeboden aan de ambassadeur van India in Den Haag.

De handtekeningenactie, opgezet door de LIW in samenwerking met ICCO, Hivos, Kerken in Aktie, Justitia et Pax, Centraal Missie Commissariaat en Centrum voor Zending en Werelddiakonaat, maakt deel uit van de grote internationale campagne voor mensenrechten van Dalits die begon op 10 december 1998. Exact vijftig jaar nadat de VN de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens aannamen.

India telt ongeveer 240 miljoen Dalits, hindoegemeenschappen. Buiten India zijn dat er zo'n twintig miljoen. Dalits worden vanwege hun afkomst sociaal uitgesloten en economisch uitgebuit. Hoewel volgens de Indiase grondwet onaanraakbaarheid verboden is en de overheid gebonden is aan een beleid van positieve discriminatie, verkeert het overgrote deel van de Dalits onverminderd in een zeer slechte maatschappelijke positie.

Discriminatie van Dalits behoort zonder meer thuis op de agenda van de grote VN-Wereldconferentie tegen Racisme die in september 2001 plaatsvindt. Het is geen exclusief Indiase aangelegenheid, maar een internationaal mensenrechtenprobleem. Daarom zou er een speciale VN-rapporteur voor kastediscriminatie moeten komen. Internationalisering van hun zaak zou voor de Dalits een steun in de rug betekenen, en de druk op de Indiase regering verhogen om ervoor te zorgen dat de eigen wetgeving nageleefd wordt.

(meer info: www.dalits.org en www.indianet.nl)


terug LIW in de pers Dalits HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 14 augustus 2007