Landelijke India Werkgroep

Betere prijzen voor boeren: hogere lonen en minder kinderarbeid


LIW, 6-6-2014

Een nieuwe publicatie van de LIW - The Price of Less Child Labour and Higher Wages laat zien dat verhoging van de prijs die grote zaadbedrijven in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan boeren betalen om katoenzaad te verbouwen, de afgelopen jaren tot veel hogere lonen en minder kinderarbeid heeft geleid.

Tussen 2010 en 2013 betaalden de bedrijven bijna 50% meer aan de katoenzaadboeren en stegen de lonen van de landarbeiders met ruim 85%. Over de periode 2004-2013 stegen de lonen met ruim 300% en was de inflatie 100%. De lonen waren in 2003 echter zo laag dat ondanks de forse loonstijging het loon (nu circa €1,65) nog steeds ruim 40% onder het officiële minimumloon ligt.

De LIW publiceerde de afgelopen jaren diverse rapporten over kinderarbeid, lage lonen (vooral voor vrouwen) en slechte arbeidsomstandigheden bij de productie van katoenzaad in India. Multinationals als Syngenta, Bayer en Monsanto maar ook enkele Indiase bedrijven kwamen soms actief en soms schoor­voetend in actie om kinderarbeid te bestrijden. Een LIW-rapport uit 2010 laat 25% minder kinderarbeid in de Indiase katoenzaadvelden zien.


Lees het nieuwe rapport: The Price of Less Child Labour and Higher Wages.

Eerdere publicaties vindt u hier.


The Price of Less Child Labour and Higher Wages


ICN, 6-6-2014

A new ICN publication - The Price of Less Child Labour and Higher Wages - shows that increasing the price that big seed companies in the Indian state of Andhra Pradesh pay to farmers to grow cottonseed has resulted in much higher wages and less child labour in recent years.

Between 2010 and 2013, the multinational and national companies paid almost 50% more per unit to cottonseed farmers while farm workers' wages rose by over 85%. Over the period 2004-2013, wages increased by over 300% and the inflation rate was 100%. Wages in 2003 were so low that despite the substantial wage increase the daily wage (currently about € 1.65) is still more than 40% below the official minimum wage.

During the last few years the ICN published several reports on child labour, low wages (especially for women) and poor working conditions in the production of cotton seeds in India. Multinationals like Syngenta, Bayer and Monsanto, but also some Indian companies started acting- sometimes active, sometimes reluctantly - to combat child labour. An ICN report from 2010 showed a reduction of 25% in children working in the cottonseed fields.


Read the new report:
The Price of Less Child Labour and Higher Wages.

Earlier publications can be found here: here.
Landelijke India Werkgroep - 6 juni 2014