Landelijke India Werkgroep

Remedies for Indian seed workers in sight?

Monitoring report on tackling child labour and non-payment of minimum wages in hybrid cotton and vegetable seeds production in India

by
ICN - India Committee of the Netherlands
SCL - Stop Child Labour
November 2018

Het rapport Remedies for Indian seed workers in sight? van de Landelijke India Werkgroep (LIW) laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter. [PERSBERICHT]


The report Remedies for Indian seed workers in sight? of the India Committee of the Netherlands (ICN) reveals that despite progress in addressing child labour, seed companies have not fully addressed the issue yet and are largely failing to take sufficient measures to address non-payment of minimum wages, especially for women. [PRESS RELEASE]


India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - October 31, 2018