Landelijke India Werkgroep

Labour Without Liberty

Female Migrant Workers in Bangalore's Garment Industry

by
ICN - India Committee of the Netherlands
CCC - Clean Clothes Campaign
GLU - Garment Labour Union
January 2018

Vrouwelijke migranten die werken in India's kledingfabrieken die leveren aan grote internationale merken zoals Benetton, C&A, GAP, H&M, M&S en PVH, zijn het slachtoffer van moderne vormen van slavernij. In Bangalore, India's grootste kleding producerende regio, worden jonge vrouwen geronseld met valse beloftes over lonen en andere vergoedingen. Ze werken in kledingfabrieken onder hoge druk voor lage lonen. Hun leefomstandigheden in hostels zijn slecht en hun bewegingsvrijheid is ernstig beperkt. Hoewel ze beweren achttien te zijn, zien veel werknemers er veel jonger uit.
Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Labour Without Liberty - Female Migrant Workers in Bangalore's Garment Industry. [PERSBERICHT] / [ENGELSTALIGE PUBLIEKSVERSIE/SAMENVATTING]


Female migrants employed in India's garment factories supplying to big international brands like Benetton, C&A, GAP, H&M, Levi's, M&S and PVH, are subject to conditions of modern slavery. In Bangalore, India's biggest garment producing hub, young women are recruited with false promises about wages and benefits, they work in garment factories under high-pressure for low wages. Their living conditions in hostels are poor and their freedom of movement is severely restricted. Claiming to be eighteen at least, many workers look much younger.
These are some conclusions from the report
Labour Without Liberty - Female Migrant Workers in Bangalore's Garment Industry. [PRESS RELEASE] / [ABSTRACT]India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - January 26, 2018