Landelijke India Werkgroep
English version of this page  terug

India ratificeert twee internationale verdragen tegen kinderarbeid


LIW, 6 april 2017


Op vrijdag 31 maart 2017 heeft de Indiase regering twee verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over kinderarbeid geratificeerd. Het gaat om Conventie 138 die de minimumleeftijd voor werk bepaalt. Normaal is dat 15 jaar, maar landen kunnen met redenen omkleed ook kiezen voor 14 jaar. Het andere verdrag ofwel ILO-Conventie 182 bepaalt dat kinderen onder de 18 jaar geen gevaarlijk werk mogen doen of ander werk dat schadelijk is voor hun lichamelijke of geestelijke gezondheid.

India behoorde tot de kleine groep landen die deze verdragen die nog niet hadden geratificeerd. Conventie 138 is door 169 landen geratificeerd en Conventie 182 door 180 landen. De ratificatie houdt onder meer in dat India regelmatig aan de ILO moet rapporteren over de voortgang van het uitbannen van kinderarbeid. Deze voortgang wordt door een expertcommissie van de ILO beoordeeld. Echte harde sancties zijn er niet, maar een negatieve beoordeling levert wel gezichtsverlies op.

De Indiase regering brengt de ratificering van de kinderarbeid-conventies en de nieuwe wet ook in verband met het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder de uitbanning van kinderarbeid, in 2030.

Werk in familiebedrijf wel toegestaan
Volgens de Indiase krant Asian Age moet de Indiase regering nu opnieuw nadenken over de bestaande Kinderarbeidwet die in 2016 nog grondig werd vernieuwd. In het algemeen is die meer in overeenstemming met de ILO-Conventies, maar de Indiase wet laat veel ruimte voor kinderen om na school in familiebedrijven en op boerderijen te werken. Ook kinderen die in de entertainment industrie (reclame, TV, films, sport e.d.) werken mogen dat zonder tijdslimiet na school (blijven) doen.

Kinderrechtenactivisten vrezen dat dit toch ten koste zal gaan van de onderwijsresultaten van kinderen die moeten leren Ún werken. Binnen ILO-Conventie 138 is veel minder ruimte voor werk na school voor kinderen van 13 tot 15 jaar - maximaal twee uur - maar de vraag is of de ILO India daarop zal aanspreken.
Van het grootste belang is echter hoe de vernieuwde Kinderarbeidwet door de regering zal worden uitgevoerd. De druk van Indiase maatschappelijke en internationale organisaties neemt toe en ook de ratificering van de ILO Kinderarbeidconventies draagt daaraan bij. Toch is er nog veel scepsis bij Indiase kinderrechtenorganisaties zolang de regering niet veel meer aandacht en geld besteedt aan beter basisonderwijs, vooral voor de armen, en de wet niet veel steviger gaat handhaven.

India is een van de oprichters van de ILO die in 1919 werd opgezet. Momenteel zijn 187 landen lid van de ILO. Een belangrijk doel van de ILO is het ontwikkelen van internationale arbeidsstandaarden in de vorm van conventies, aanbevelingen en protocollen én het controleren of lidstaten deze conventies naleven. India heeft inmiddels 45 ILO-conventies geratificeerd.

Gerard Oonk
directeur Landelijke India Werkgroep


Lees ook:
Cabinet approves 2 ILO conventions on prohibiting child labour (Indian Express, 31 mrt 2017)
ILO welcomes major step to end child labour in India - India will have ratified six out of eight ILO fundamental conventions (ILO, 13 apr 2017)

Landelijke India Werkgroep - 6 april 2017