Landelijke India Werkgroep


Stop Kinderarbeid:

'Meer onderzoek en stevige aanpak nodig m.b.t. betrokkenheid bedrijven bij kinderarbeid'


LIW, 6-2-2015


De regering moet nader onderzoek doen naar Nederlandse bedrijven die in hun productieketen gebruikmaken van kinderarbeid. In de afspraken ('convenanten') die de regering met 13 bedrijfssectoren wil maken moet het bestrijden van kinderarbeid systematisch worden aangepakt. Het convenant dat de regering met de textiel- en kledingbrancheorganisaties wil afsluiten moet ook over de leer- en schoenensector gaan.

Deze drie aanbevelingen heeft de Stop Kinderarbeid coalitie in een brief aan de Tweede Kamer gedaan voor een Kamerdebat met de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 25 februari a.s. Het debat gaat over de zogenoemde MVO Sector Risico Analyse van KPMG die in kaart brengt welke risico's Nederlandse bedrijven in het buitenland lopen om mensenrechten te schenden of ernstig het milieu aan te tasten. Maar ook over de 'convenanten' tussen regering, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om deze problemen aan te pakken.


Lees de volledige brief: http://www.indianet.nl/pdf/br150206.pdf
Landelijke India Werkgroep - 23 februari 2015